9.11.18

Η έννοια της ανεργίας των νέων

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Το Ευαγγέλιο δίνει το αληθινό περιεχόμενο της ανεργίας των νέων, ότι την εργασία την δίδει η κοινωνία στους νέους και δεν είναι κατάκτηση των νέων, οι οποίοι αγωνίζονται να αποδείξουν ότι είναι άξιοι να έχουν εργασία και όσοι δεν είναι άξιοι να μην έχουν.

Το Ευαγγέλιο δεν αποδίδει τη συμφορά της ανεργίας των νέων στους ίδιους. Το ότι δεν έχουν εργασία δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. Δεν έχουν εργασία όχι γιατί δεν είναι ικανοί να έχουν εργασία αλλά γιατί δεν υπάρχει εργασία. 

Η νέα αντίληψη για την εργασία των νέων εκφράζει τον ολοκληρωτισμό της σημερινής εξουσίας. Αντί να περιορίσει την απληστία της για ολοένα και πιο μεγάλο κέρδος, αποδίδει την ανεργία των νέων στους ίδιους. Φρίκη!

Στην Παραβολή του Χριστού για τον κύριο του Αμπελώνος ο Ιησούς διδάσκει πως οι ιδιοκτήτες οφείλουν να παράσχουν εργασία σ’ αυτούς που ζούν από την εργασία τους,.

Δεν υπάρχουν σχόλια: