10.11.18

Η χαρά της αίσθησης της παρουσίας του Ιησού

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Θέλουμε να είναι η συνείδησή μας καθαρή, γιατί στην καθαρή συνείδηση νιώθουμε την παρουσία του Ιησού, που μας γεμίζει χαρά! Ο νους μας στην αρχή εστιάζεται στις λέξεις της νοεράς προσευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με». Μετά εστιάζεται στο όνομα του Ιησού.

«Αυτός ήλπισε στην επίκληση του ονόματος του Θεού», λέει η Γραφή για τον Ενώς, στο βιβλίο της Γενέσεως. Ο Ενώς σύμφωνα με τη Γραφή είναι ο πρώτος που στήριξε την ελπίδα του στην επίκληση του ονόματος του Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: