16.11.18

Διαφθορά

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

-Τί λες για τη διαφθορά
των ανθρώπων;
-Τίποτε. Δεν είμαι
αυτή η δια-
φθορά. Όποιος είναι, ας

παρακαλέσει τον Κύριο,
τον μόνο που μπορεί,
να τον θεραπεύσει.
Υπάρχουν περισ-
σότερες καβαλίνες

(κόπρανα αλόγων)
παρά άλογα,
λέει ο Τζακ Κέρουακ.

moschoblog.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: