30.12.11

Πόντιος Πιλάτος. Η υποκρισία της εξουσίας!

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

"Ο δε Πιλάτος επέκρινε γενέσθαι το αίτημα αυτών, απέλυσε δε αυτοίς τον Βαραββάν, τον διά στάσιν και φόνον βεβλημένον εις την φυλακήν, ον ητούντο, τον δε Ιησού παρέδωκε τω θελήματι αυτών. (...) Ηκολούθει δε αυτώ πολύ πλήθος του λαού και γυναικών, αι και εκόπτοντο και εθρήνουν αυτόν. Στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς είπε. Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε επ΄ εμέ, πλην εφ΄εαυτάς κλαίετε και επί τα τέκνα υμών. ότι ιδού έρχονται ημέραι εν εν αις ερούσι, μακάριαι αι στείραι και κοιλίαι αι ουκ εγέννησαν και μαστοί οι ουκ εθήλασαν." (Λουκ.ΚΓ΄)

Μετά την προδοσία του Ιούδα οι εκπρόσωποι της άρχουσας τάξης των πλουσίων γραμματείς και φαρισαίοι οδήγησαν τον Ιησού στον εκπρόσωπο της εξουσίας, τον Πόντιο Πιλάτο και ζήτησαν να απολύσει τον Βαραββάν, στασιαστή και φονιά και να σταυρώσει τον Ιησού.

Ο Πόντιος Πιλάτος επέκρινε δήθεν τους γραμματείς και φαρισαίους για το αίτημά τους να απολύσει τον Βαραββάν και να παραδώσει τον Ιησού για να τον σταυρώσουν. Εξεγέρθηκε δήθεν η συνείδησή του γιατί τον αίτημά τους ήταν άδικο και έθιγε το περί δικαίου αίσθημά του. Τί θεατρινισμός και τί ψυχική σκληρότητα την ώρα που κρινόταν η ζωή ενός αθώου ανθρώπου!

Ο Πιλάτος σαν μεγάλος υποκριτής επέκρινε δήθεν τους γραμματείς και φαρισαίους για να ρίξει στάχτη στα μάτια αυτών που ενδεχομένως θα προκαλούσε η απόφασή του, διότι ήταν παντελώς άδικη. Πλήθος λαού ακολουθούσε τον Ιησού και υπέφερε για την δίωξή Του.

Ο Πιλάτος απέδειξε ότι ήταν μεγάλος υποκριτής που έπαιζε θέατρο υπερασπιζόμενος δήθεν τον Ιησού. 'Οταν τελείωσε τους θεατρινισμούς του απέλυσε τον Βαραββάν και παρέδωσε τον Ιησού στους διώκτες Του να τον κάνουν ό,τι θέλουν! Τόση υποκρισία, δειλία, ψυχική σκληρότητα, καιροσκοπισμός είναι αδύνατο να υπάρξει άλλη στον κόσμο!

Βάλε τώρα στη θέση του Ιησού τον φτωχό κυνηγημένο άνθρωπο σε κάθε εποχή και στη δική μας σήμερα, και στη θέση του Πόντιου Πιλάτου βάλε την εξουσία και θα δεις την υποκρισία της.

29.12.11

"Ακόμα μια τέτοια "νίκη"!"

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

"Τί ανταποδώσω τω Κυρίω περί πάντων, ων ανταπέδωκέ μοι" (Ψαλμ.115,3)


Η παραβολή του πονηρού δούλου του Ευαγγελίου, που ενώ είναι υπηρέτης
συμπεριφέρεται σαν να είναι αφεντικό, είναι μια «πύρρεια νίκη». Γιατί έρχεται στο
τέλος ο κύριός του και χάνει τα πάντα. Παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα της
παραβολής στο πρωτότυπο και σε πρόχειρη απόδοση:
"Εάν δε είπη ο κακός δούλος εκείνος εν τη καρδία αυτού, χρονίζει ο κύριός μου
ελθείν, και άρξεται τύπτειν τους συνδούλους αυτού, εσθίη δε και πίνη μετά των
μεθυόντων, ήξει ο κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα η ου προσδοκά και εν ώρα η
ου γινώσκει και διχοτομήσει αυτόν. και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών θήσει.
εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων".
(Αν όμως ο κακός εκείνος δούλος πει μέσα του:"αργεί να ρθει ο κύριός μου" κι
αρχίσει να χτυπάει τους συνδούλους του και να τρώει και να πίνει μαζί με μέθυσους,
θαρθεί ο κύριός του μια μέρα που κι αυτός δεν θα τον περιμένει και σε ώρα που δε
θα την υποψιάζεται, θα του επιβάλει σκληρή τιμωρία και θα τον ρίξει στον τόπο που
τιμωρούνται οι υποκριτές. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του.)
Η ιστορία της "πύρρειας νίκης" από την οποία προήλθε και η παροιμιώδης αυτή
φράση είναι γνωστή: Ο βασιλεύς Πύρρος νίκησε τους Ρωμαίους, αλλά έχασε το μισό
στρατό του! Και είπε τότε, "ακόμα μια τέτοια νίκη και δεν θα μας μείνει καθόλου
στρατός". Δεν ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες διεξήχθη η μάχη και ποιοι ήταν οι
στρατηγοί του Πύρρου, που του πρόσφεραν μια τέτοια νίκη, που ισοδυναμούσε με
πανωλεθρία! Ήταν άραγε ειλικρινείς με τον Πύρρο; Τους εμπιστεύθηκε ο βασιλεύς
και άλλες τέτοιες μάχες ή τους κατέταξε στους υποκριτές;
Το ουσιαστικό γνώρισμα σε παρόμοιες νίκες είναι η υποκρισία. Αυτοί που
καταγάγουν «πύρρειες νίκες» διακρίνονται από την υποκρισία τους. Κανένας
συνετός άνθρωπος δεν είναι μαζί τους. Η βασιλεία τους τελειώνει όταν η υποκρισία
τους αποκαλυφθεί από όλους. Εν τω μεταξύ έχουν χάσει όλους τους αληθινούς
και ανιδιοτελείς ανθρώπους, γιατί έχουν αντιληφθεί ότι είναι επικίνδυνοι όχι μόνο
για τους εχθρούς τους αλλά και για τους δικούς τους. Θα είμαστε πιο κοντά στην
αλήθεια, αν λέγαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρωστοι!
Η αναιτιολόγητη προφυλάκιση του Γέροντα Εφραίμ είναι μια "πύρρειος νίκη" γι΄
αυτούς που την εμπνεύστηκαν και την διεξήγαγαν! Ακόμα κι άλλες τέτοιες νίκες και
δεν θα ΄χουν καθόλου πολίτες με το μέρος τους.
Και στην πιο πωρωμένη ψυχή μένουν ίχνη ελευθερίας. Όταν θίγεται το περί
δικαίου αίσθημα όλοι το νιώθουν!

27.12.11

Ο Εχθρός έπεσε στην παγίδα που έστησε ο ίδιος!

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου


"Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσιν"!
Ο ΚΥΡΙΟΣ

Κανείς δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους. Η διοίκηση της Εκκλησίας ή με την εξουσία θα είναι ή με το λαό του Θεού. Ποια άλλα μέτρα περιμένει να λάβει εναντίον της Πίστεως η εξουσία, για να συνειδητοποιήσει τον διωγμό; Το Κακό δρα πλέον απροκάλυπτα.

Η δίωξη του Γέροντος Εφραίμ δεν εξέπληξε καθόλου τους πιστούς. Δεν τους έθλιψε. Μάλλον τους χαροποίησε. Ο ελληνικός λαός που νιώθει στο πετσί του την καταπίεση και τη θλίψη περιμένει την Εκκλησία να γίνει ο σύμμαχός του στον πόλεμο που δέχεται από την εξουσία. Είναι η μόνη συνεκτική του δύναμη. Η Εκκλησία θα ενώσει το λαό.

Ο Γέροντας Εφραίμ είναι το σκεύος της επιλογής του Κυρίου, για να νιώσει ο λαός του Θεού , ότι η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού συμπάσχει μαζί του.

Η Ορθοδοξία είναι η μόνη ενωτική δύναμη του λαού. Η Ορθοδοξία διωκομένη θα ενώσει τους πιστούς. Θα συνειδητοποιήσουν ότι τα σχέδια του Εχθρού και θα υπερασπιστούν την πίστη τους.

Ο Εχθρός με τη δίωξη του Γέροντα Εφραίμ έπεσε στην παγίδα που έστησε ο ίδιος. Είθε ο διωγμός της Εκκλησίας να ενταθεί και να συνεχιστεί. Δεν κινδυνεύει η Ορθόδοξη Πίστη από τους διωγμούς, αλλά από την παθητικότητα και τον εφησυχασμό.

Ο Θεός έχει μεγάλη υπομονή. Φυλάττει το αυτεξούσιο των ανθρώπων, των αγγέλων και των δαιμόνων. Ήδη παρεχώρησε στον Εχθρό να αποθρασυνθεί στην πνευματική του τύφλωση. Ο Εχθρος εγκαταλείπει την τακτική της πνευματικής νάρκης και της υποκατάστασης του πνεύματος και επιτίθεται φανερά κατά της Ορθοδοξίας.

Αισθάνεται άραγε ο Εχθρός τόσο δυνατός; Είνα πεπεισμένος ότι οι πιστοί δεν θα βγούν με τίποτε από το λήθαργό τους; Ή βρίσκεται σε απόγνωση και δεν ξέρει τί κάνει;
Οι μερες που ζούμε είναι αποκαλυπτικές.

26.12.11

Στα ολοκληρωτικά καθεστώτα οι καλύτεροι πολίτες είναι στη φυλακή!

Στα ολοκληρωτικά καθεστώτα οι καλύτεροι πολίτες είναι στη φυλακή. Έτσι μπορεί να πει κανείς ότι όταν σε μια χώρα οι καλύτεροι πολίτες κλείνονται στη φυλακή το καθεστώς είναι ολοκληρωτικό. Ακόμα κι οι δίκαιοι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά. Οι δικαστές δεν απονέμουν δικαιοσύνη, γιατί δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκαιο και ποιος έχει άδικο. Σημασία έχει τί είναι σκόπιμο και τι δεν είναι.

Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα κλείνουν στη φυλακή τους καλύτερους πολίτες τους.Αυτό συνάγεται από τις μαρτυρίες αυτών που υπήρξαν κρατούμενοι στις φυλακές αυτές και κατέγραψαν τις εμπειρίες τους από αυτές.

Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα εφαρμόζουν τους νόμους επιλεκτικά. Τα δικαστήρια δεν απονέμουν δικαιοσύνη. Οι δικαστές δεν απονέμουν δικαιοσύνη σύμφωνα με τη συνείδησή τους. Οι δικαστές όπως κι οι άλλοι πολίτες δεν είναι ελεύθεροι. Η δικαιοσύνη είναι διατεταγμένη. Οι δικαστικές αποφάσεις είναι αποφάσεις σκοπιμότητας.

Τί πρέπει να γνωρίζουμε άλλο οι Έλληνες για να γίνει κοινή συνείδηση ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί στη χώρα μας; Μέρες Χριστουγέννων ο ηγούμενος της μεγαλύτερης Μονής της Ελλάδος κρίνεται ύποπτος φυγής και διατάσσεται η προφυλάκισίς του!

Τέτοιες ενέργειες της εξουσίας στρέφονται κυρίως εναντίον της.Όταν μια εξουσία καταδιώκει τους καλύτερους πολίτες της είναι επικίνδυνη για τον ίδιο το λαό. Είναι υποχρεωμένη να παίρνει ολοένα και χειρότερα μέτρα εναντίον του. Αλλά τα μέτρα έχουν τα όριά τους.Η ενέργειά της εξαντλείται. Κανείς σωστός άνθρωπος δεν συνεργάζεται μαζί της. Ή θα καταπέσει από μόνη της ή ο λαός θα εξεγερθεί και θα την ανατρέψει.

Μόσχος Εμμανουήλ Λαγκουβάρδος

24.12.11

Τελευταία θέση, αγάπη μου!

Άξιοι θαυμασμού είναι , για μένα , αυτοί που βάζουν θεληματικά τον εαυτό τους στην τελευταία θέση! Οι γονείς π.χ. ακόμα στην Ελλάδα βάζουν τον εαυτό τους στην τελευταία θέση χάριν των παιδιών τους. (Η ελληνική οικογένεια είναι ακόμα ενωμένη. Η Χαναναία για την οποία γίνεται λόγος στο τέλος αυτού του δοκιμίου είναι ένας τύπος που αξίζει να είναι πρότυπο κάθε μητέρας).
Αντίθετα αυτοί που με χρήματα ή με γνωριμίες επιδιώκουν να αποκτήσουν αξιώματα και πρωτοκαθεδρίες εκθέτουν τον εαυτό τους σε μεγάλο κίνδυνο. Ο άγιος Νικήτας σε κάποιο από τα Φυσικά Κεφάλαια της Φιλοκαλίας, γράφει: Μην επιδιώξεις ποτέ με χρήματα ή με γνωριμίες να επιτύχεις να καταλάβεις αξιώματα , ακόμα κι αν βλέπεις τον εαυτό σου πως έχει τη δύναμη να ωφελήσει ψυχές, χωρίς την άνωθεν κλήση.
Ένα από τα τρία αυτά κακά περιμένουν αυτόν που με χρήματα ή με γνωριμίες επιδιώκει να καταλάβει αξιώματα: ή από την αγανάκτηση του Θεού θα πέσει επάνω του οργή με συμφορές, με περιστάσεις, πολεμούμενος όχι μόνο από τους ανθρώπους, αλλά κι από ολόκληρη την κτίση και η ζωή του θα γίνει πολυστένακτη ή με πολλή ατιμία θα καθαιρεθεί από αυτούς που θα υπερισχύσουν ή θα πεθάνει πριν την ώρα του και θα ξεκοπεί απ΄ την παρούσα ζωή.
Ο Ιησούς μακαρίζει αυτούς που βρίσκονται στην τελευταία θέση: τους φτωχούς, αυτούς που πενθούν, αυτούς που κλαίνε, αυτούς που πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη!
Θαυμάζω αυτούς που βάζουν θεληματικά τον εαυτό τους στην τελευταία θέση! Σαν τον πλούσιο Αυστριακό που τις προάλλες μοίρασε τα πλούτη του στους φτωχούς για να μείνει σ΄ ένα τροχόσπιτο, εξοικονομώντας τα προς το ζην από την εργασία του! Ο μισθός του δεν υπερβαίνει τα 1200 ευρώ. Νιώθω τον ευτυχισμένο αυτόν άνθρωπο! Αγαπώ την τελευταία θέση! Ακόμα και στο πιο φριχτό πεπρωμένο ο Ιησούς είναι εκεί. Ενώ οι φίλοι και οι πλησίον, καθώς λέει ο στίχος του ψαλμού, μακρόθεν στέκουν!
Παραδείγματα ανθρώπων που διάλεξαν και πήραν θεληματικά την τελευταία θέση είναι πολλά. Ο σωστός άνθρωπος όταν κυβερνούν ανάξιοι αποσύρεται στην εσωτερική αρετή του, δηλαδή παίρνει θεληματικά την τελευταία θέση. Οι μικροί και ανάξιοι όταν καταλαμβάνουν την εξουσία εξαντλούν την ενέργειά τους κι αυτοκαταστρέφονται. Κανένας σωστός άνθρωπος δεν συνεργάζεται μαζί τους. Δυστυχώς παίρνουν στο λαιμό τους αθώα θύματα!
Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε τη γέννηση του Κυρίου εκ της Παρθένου Μαρίας. Ο Θεός έγινε άνθρωπος , για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, ενωμένος με τον Κύριο Ιησού Χριστό!
Η Χαναναία του Ευαγγελίου ζούσε στα όρια Τύρου και Σιδώνος . Ήταν μια απλή γυναίκα , Συροφοίνισα την καταγωγή. Η κόρη της βασανιζόταν από ανίατη ασθένεια. Πίστευε στον Ιησού ως Θεό. Δεν αμφέβαλε για την ευσπλαχνία Του. Μια μέρα ακολουθούσε πίσω από τους μαθητές του Ιησού κράζοντας για βοήθεια. Οι μαθητές του Ιησού ζήτησαν να την απολύσει. Ακολουθεί πίσω μας και κράζει, είπαν.
Κύριε, βοήθησέ με, είπε η γυναίκα , όταν πλησίασε τον Ιησού. Δεν παίρνουμε τον άρτο από τα παιδιά για να τον δώσουμε στα κυνάρια , αποκρίθηκε ο Ιησούς , για να αναδείξει την απλή αυτή γυναίκα ένα αιώνιο πρότυπο βαθειάς ταπεινοφροσύνης και θερμής πίστης στο Θεό.
Ναι, Κύριε, σκυλάκι ακάθαρτο είμαι κι εγώ, είπε η Χαναναία .Αλλά καθώς εκείνα τρώνε τα ψιχία που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους, έτσι δώσε και σε μένα την ευεργεσία αυτή, για να θεραπευτεί η κόρη μου που πολύ υποφέρει.
Μεγάλη είναι η πίστη σου, είπε ο Ιησούς . Ας γίνει όπως θέλεις. Και από εκείνη τη στιγμή θεραπεύθηκε η κόρη της!

Μόσχος Εμμανουήλ Λαγκουβάρδος

22.12.11

Η χαρά της ελευθερίας!


Η χαρά της ελευθερίας ακούγεται παράξενα! Τόσο έχουμε συνηθίσει στην κατάσταση ανελευθερίας που μας επέβαλε ο εχθρός στον πρωτόγνωρο οικονομικό πόλεμο που μας κάνει! Ανεμπόδιστα δηλητηριάζει την ψυχή μας με την προπαγάνδα του φόβου! Μήπως δεν μπορούμε πια να διακρίνουμε την ελευθερία απ΄τη δουλεία; Μήπως δεν ξέρουμε τί είναι αυτή η πίκρα σαν θάνατος κι αυτός ο φόβος του θανάτου;Δεν νιώσαμε ποτέ τη χαρά της ελευθερίας; Μήπως δεν έχουμε πια τη δύναμη να θαυμάζουμε τίποτε;

Κάποτε μου ζήτησε ο πατέρας μου να του πω έναν στίχο των ψαλμών που μ΄ αρέσει. Του είπα τον 107 ψαλμό του Δαβίδ που αρχίζει με το στίχο "Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη καρδία μου. άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου". Ο πατέρας μου διάβασε αργά και με προσοχή τους στίχους του ψαλμού από την αρχή έως το τέλος. Κατόπιν έβγαλε το σημειωματάριό του και έγραψε τον πρώτο στίχο. Αυτό ήταν όλο. Δεν έκανε κανένα σχόλιο. Ούτε αναρωτήθηκε τί σημαίνει το "ετοίμη η καρδία μου" ή το "θα ψάλω εν τη δόξη μου".
Σημείωσε το στίχο για να τον ξαναδιαβάσει, πράγμα που σημαίνει ότι του άρεσε. Σε μένα όμως έμεινε η απορία τί ήταν αυτό που του άρεσε.

Πέρασαν από τότε δέκα χρόνια. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει κι ο μεγαλύτερος στην οικογένεια μετά από αυτόν είμαι εγώ. Καί κάτι άλλο, πρώτη φορά τώρα μετά από μισό αιώνα νιώθω πάλι τον ίδιο φόβο, που ένιωσα στα παιδικά μου χρόνια με τους πολέμους.
Σ΄ αυτήν την κατάσταση ανελευθερίας έτσι σαν μια έλαμψη ήρθε στο νου μου το βαθύτερο νόημα του ψαλμού, αυτό που έκανε τον πατέρα μου να τον αγαπήσει.

Ο ψαλμός εκφράζει τη χαρά της ελευθερίας, κάθε ελευθερίας και ιδαιτέρως για τη χαρά της ελευθερίας από το φόβο του θανάτου. Ο δημιουργός του μιλάει μέσα από τα βιώματά του για μια χαρούμενη προοπτική του τέλους του ανθρώπου. Δεν είναι το τέλος με την έννοια της διακοπής και της έλλειψης συνέχειας, αλλά με την έννοια της τελειοποιήσεως. Ο άνθρωπος δεν τελειώνει, τελειώνεται. Δεν μπορεί κανείς να προσθέσει ή να αφαιρέσει τίποτε. Είναι έτοιμος να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού! Είναι έτοιμη η καρδιά του όχι για να κλάψει ή να φοβηθεί, αλλά για να τραγουδήσει ένα καινούριο τραγούδι στο Θεό. Για να σηκωθεί το πρωί κι όπως οι άγγελοι να παίξει τη λύρα του και την κιθάρα του για το Θεό. Αυτή είναι η πιο μεγάλη του χαρά. Η πιο μεγάλη καύχησή του. Η δόξα του με ένα λόγο. Η πορεία κάτω από τη λύπη και τη σκιά του θανάτου δεν έχει να προσφέρει τίποτε στον άνθρωπο που τελειώθηκε.Τώρα υπάρχει το φως και η μουσική, η χαρά της ελευθερίας, την οποία πολλοί τυχεροί προγεύονται από αυτήν εδώ τη ζωή!

Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου; Να πώς περιγράφει ο Απόστολος Παύλος τη ζωή του στη δεύτερη επιστολή του προς τους Κορινθίους: "Η καύχησις ημών αύτη εστί, το μαρτύριον της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητι και ειλικρινεία Θεού, ουκ εν σοφία σαρκική, αλλ΄εν χάριτι Θεού ανεστράφημεν εν τω κόσμω." (Αυτή είναι η καυχήσή μας: Η συνείδησή μας μαρτυρεί ότι συμπεριφερθήκαμε στον κόσμο με την απλότητα και ειλικρίνεια που δίνει ο Θεός, όχι με ανθρώπινη σοφία, αλλά με τη χάρη του Θεού.)

Λέει κάποια ωδή πως τα λόγια του Θεού είναι χρυσάφι που πέρασε από εφτά καμίνια.
Μέσα από τα βάσανα πέρασαν οι αγαπημένοι μας για να αποκτήσουν την εσωτερική ειρήνη και ελευθερία που λάμπει στα πρόσωπά τους με τόση γλυκύτητα. Αναφέρομαι στους αγαπημένους,γιατί σ΄ αυτούς νιώσαμε πρώτη φορά το θαυμασμό για τη χαρά της ελευθερίας. Η αγάπη για την ελευθερία αρχίζει με το θαυμασμό στα πρόσωπα που βίωσαν την ελευθερία και την ειρήνη.

Στην αρχή η ελευθερία είναι αγάπη για την ελευθερία. Η αγάπη σε συνδέει με τα πρόσωπα που έγιναν τα πρότυπά σου. Στα πρόσωπα της δικής μου ιστορίας ξεχωρίζει το πρόσωπο του παππού μου. Τον θαύμαζα γιατί δεν κατέκρινε ποτέ κανέναν. Μια φορά κάποιος έστειλε μια αναφορά στην υπηρεσία του για να τον διώξουν γιατί δήθεν ήταν άρρωστος. Ο παππούς μου το έμαθε, αλλά δεν του το είπε ποτέ. Συνέχισε να τον ευεργετεί όπως και πριν. Ένιωθε συμπόνια για όλα τα πλάσματα του Θεού. Ήταν ταπεινός, άκακος, αμνησίκακος. Ο θαυμασμός μου γι΄αυτόν εκδηλωνόταν σαν μια φλογερή επιθυμία να του μοιάσω. Το ίδιο συνέβη και με τα άλλα αγαπημένα μου πρόσωπα. Για μένα αγάπη σήμαινε θαυμασμός. Το ίδιο εξακολουθεί να σημαίνει και τώρα. Η μίμηση που χαρακτηρίζει περισσότερο την παιδική ηλικία δεν έπαψε να με διακατέχει.

Θα νιώσω κι εγώ κάποτε την εσωτερική ειρήνη του παππού μας και τη χαρά της ελευθερίας; Πιστεύω πως ό,τι καλό έρχεται σε μάς απ΄ το Θεό είναι ανταμοιβή για τους καλούς προγόνους μας. Οι προγονοί μας αγάπησαν όσο κανένας άλλος λαός στον κόσμο την ελευθερία και την ειρήνη. Είμαστε ο μόνος λαός που ακολουθούμε την Ορθόδοξη παράδοση δυο χιλιάδες χρόνια και ο μόνος λαός , που ακούει τη διδασκαλία του Κυρίου στην μητρική του γλώσσα! Έλεος γι΄ αυτούς που πολεμάνε την Ορθοδοξία και την Ελληνική γλώσσα! Δεν ξέρουν τί κάνουν!

Ποιος θα πείσει τους πολιτικούς να μην πάνε τη δανειακή σύμβαση στη βουλή; Με τη δανειακή σύμβαση η Ελλάδα υπάγεται στα αγγλικά δικαστήρια! Έχει αυτό να κάνει με την ελευθερία; Τί κομίζουν στους Έλληνες; Με τί πρόσωπο θα τους αντικρίσουν και θα ζητήσουν πάλι την ψήφο τους;
Μόσχος Εμμανουήλ Λαγκουβάρδος

21.12.11

Εσωτερική χρεωκοπία!


Του Μόσχου Εμμανουήλ ΛαγκουβάρδουΜε την επικύρωση της δανειακής σύμβασης από τη Βουλή η Ελλάδα υπάγεται στα αγγλικά δικαστήρια. Αυτό σημαίνει στην πράξη οτι οι διεθνείς τοκογλύφοι θα τα πάρουν όλα!Θα μου πείτε , θα βρεθούν αυτοί που θα ψηφίσουν τέτοια σύμβαση εν γνώσει του τί κάνουν! Δεν θα σκεφτούν πριν το κάνουν, τί λόγο θα δώσουν στο Θεό και στους ανθρώπους;Δεν θα σκεφτούν!

Θα επαναληφθεί αυτό που έγινε με τη Σταύρωση του Ιησού που οι άνθρωποι δεν ήξεραν τί έκαναν; Αυτοί που θα ψηφίσουν τη δανειακή σύμβαση δεν θα ξέρουν τί κάνουν; Στην πραγματικότητα δεν θα ξέρουν. Ο Ιησούς είπε εθεώρουν τον σατανά να πέφτει σαν αστραπή στη γη. Τί σημαίνουν μυστηριώδη αυτά λόγια; Σημαίνουν ότι ο σατανάς έγινε υπηρέτης του Θεού;

Μήπως αυτή είναι η τελευταία ελπίδα για τους Έλληνες, να χάσουν τα πάντα και να αρκεστούν στις διατροφές και στα σκεπάσματα; Μήπως επαχύνθη και ελιπάνθη η καρδία αυτών και λησμόνησαν το Θεό; Για τους άλλους δεν υπάρχει καμιά ελπίδα.

Πείτε μου, ποιά άλλη ερμηνεία να δώσουμε στον εκατοστό έβδομο ψαλμό;"Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός,ετοίμη η καρδία μου(...) Δος ημίν βοήθειαν εκ θλίψεως, και ματαία σωτηρία ανθρώπου. Εν τω Θεώ ποιήσομεν δύναμιν, και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών."

19.12.11

Κοινωνίες των ανθρώπων

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Η ανθρώπινη ευφυία αντί να αυξάνει με την τεχνική εξέλιξη και τον λεγόμενο τεχνικό πολιτισμό φαίνεται ότι μειώνεται αισθητά. Ο μέσος άνθρωπος είναι λιγότερο ευφυής από τον μέσο άνθρωπο άλλων εποχών για πολλούς λόγους.

Το ερώτημα είναι αν εκείνο που προέχει είναι το μέγεθος της ευφυίας ενός ανθρώπου ή η ποιότητά της. Το ίδιο ερώτημα τίθεται για τις κοινωνίες των ανθρώπων επίσης. Είναι ευφυέστερη η σημερινή κοινωνία από τις κοινωνίες του παρελθόντος;

Ένας ποιητής, ο Τόμας Έλιοτ, είπε πως σήμερα ο άνθρωπος πλούτισε σε γνώσεις και πληροφορίες, αλλά έγινε φτωχός σε Γνώση και σε ανώτερη ευφυία. Στην εποχή μας, είπε, μας αρπάζουν την ψυχή με υλικά ανταλλάγματα.

Ρώτησα κάποιον νέο, ποιος πιστεύει ότι είναι ηλίθιος ο αγαθός άνθρωπος ή ο πονηρός και μου απάντησε χωρίς να σκεφθεί, ότι ηλίθιος είναι ο αγαθός, ενώ ο πονηρός ή αλλιώς καπάτσος είναι έξυπνος. Δηλαδή η αγαθότητα είναι ηλιθιότητα, ενώ η πονηρία ή αλλιώς καπατσοσύνη είναι ευφυία.


Όταν έφυγα απ΄ το χωριό κι ήρθα στην πόλη, στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου , φτωχό χωριατάκι, πίστευα πως όλοι οι άνθρωποι είναι ή τουλάχιστον πρέπει να είναι ειλικρινείς και να αγαπούν αληθινά το Θεό και τον πλησίον.

Στην πόλη δεν συνάντησα πολλούς που να συμμερίζονται την πίστη μου αυτή, σχεδόν κανέναν. Στο γυμνάσιο οι καθηγητές διέκριναν βέβαια τους αρχαίους φιλοσόφους τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και τη μόρφωση, αλλά θεωρούσαν ότι η μόρφωση χρησιμεύει για να ξεχωρίζεις από τους άλλους που δεν έλαβαν την ίδια μόρφωση και όχι για να ζεις με αυτή.

Η άποψη αυτή δημιουργούσε μέσα μου μια ρήξη και μια πληγή που μεγάλωσε ακόμα περισσότερο στο πανεπιστήμιο, όταν νιώθαμε , ιδίως εμείς που καταγόμαστε από χωριά, την περιφρόνηση ενός περίγυρου που μας ήταν εντελώς άγνωστος και στον οποίο ήταν αδύνατο να εισχωρήσουμε, ακόμα κι αν δεν αρνούμαστε να εγκολπωθούμε τις ιδέες τους. Πόσο μάλλον αν μέναμε πιστοί στα όσα μας δίδαξαν
η οικογένεια, το σχολείο και η Εκκλησία.

Οι καθηγητές μας , σπουδαγμένοι στα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής ήταν φανερό ότι υπερεκτιμούσαν τις γνώσεις και τις πληροφορίες. Αργότερα έμαθα ότι αυτή η στάση τους εξέφραζε τη θετικιστική φιλοσοφία του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης κατά την οποία , για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένα σύνολο ανθρώπων διακήρυττε ότι επιθυμεί να ζει χωρίς Θεό και χωρίς ηθικές βάσεις.

Η επιστημονική έρευνα και γενικά η κοινωνική ζωή δεν είχε πλέον ηθικά όρια. Στους δύο παγκοσμίους πολέμους η ανθρωπότητα υπέφερε και συνεχίζει να υποφέρει την πρωτόγνωρη βαρβαρότητα στην οποία οδηγεί η ιδέα ότι είναι περιττή η ηθικότητα, ότι φτάνει κάτι να εξυπηρετεί τους σκοπούς ενός κοινωνικού συνόλου, μιας επιστήμης, μιας συντεχνίας, ενός πολιτικού κόμματος, για να είναι θεμιτό!

Ο ι συμμαθητές μου διάβαζαν βιβλία για την πολιτική και την οικονομία, ενώ εμένα μου άρεσε η φιλοσοφία. Στις συζητήσεις που κάναμε είχα ως σημείο αναφοράς τη φιλοσοφία και την θεολογία. Όλοι οι φιλόσοφοι από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα και όλοι οι άγιοι πιστεύουν ότι η αλήθεια, η ειλικρίνεια, η καλή πίστη, η επιείκεια, η ευγένεια κ.α. είναι αρετές που διακρίνουν τον ευφυή και τον αξιοσημείωτο άνθρωπο. Οι αληθινοί φιλόσοφοι ( όχι αυτοί που χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία για τη σκοπιμότητα) και οι άγιοι διδάσκουν , οι άγιοι και με το παράδειγμά τους, ότι εκείνο που προέχει είναι το πνεύμα, ότι δεν έχει σημασία πόσα γνωρίζει κανείς, αλλά πώς χρησιμοποιεί τα όσα γνωρίζει. Άρα το ήθος είναι αυτό που προέχει και όχι η σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα είναι υποκρισία. Λόγοι σκοπιμότητας σταύρωσαν το Χριστό. Μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους που αιματοκύλισαν την ανθρωπότητα , θα έπρεπε να γνωρίζει καθένας από μας ότι η σκοπιμότητα δεν είναι ευφυία, αλλά ηλιθιότητα είτε είναι σκοπιμότητα πολιτική ή οικονομική ή θρησκευτική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής

Ποια κοινωνία λοιπόν είναι έξυπνη και ποια είναι ηλίθια; Η κοινωνία των υποκριτών, των ψευτών, των κλεπτών και των καπάτσων ή η κοινωνία των απλών και ταπεινών ανθρώπων;

Η απάντηση βγαίνει μέσα από την ίδια τη ζωή, αν εμβαθύνει κανείς σ΄ αυτήν; Τι είναι εκείνο που δημιουργεί τις ενώσεις των ανθρώπων και τι είναι εκείνο που τις διαλύει; «Το ωραίο δημιουργεί τις ενώσεις» γράφει ο άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Το ίδιο μας βεβαιώνει η προσωπική εμπειρία μας, αλλά και οι παραδόσεις του Ελληνικού λαού. Αντιθέτως το άσχημο διαλύει τις κοινωνίες και προκαλεί πολλά δεινά στους ανθρώπους.


Παράδειγμα η παράδοση της Μονοβύζας από το Δέλφινο και από άλλα μέρη της Ηπείρου: « Ό,τι μεγάλο κακό έχει γίνει στον τόπο μας, το ΄καμε η Μονοβύζα. χώραις εξωλόθρεψε, βουνά εβούλιαξε, βράχους εγκρέμισε αλλού, και πολλά ποτάμια τους άλλαξε το ρέμα. Γι΄ αυτό ακόμα λεν, «από τον καιρό της Μονοβύζας», για κάθε παλαιό πράγμα και για κάθε μεγάλο κακό που έγινε.» (Ν.Γ. Πολίτη, Παραδόσεις).

Οι Έλληνες είμαστε μικρός αριθμητικά λαός, ο οποίος όμως χάρις στην ευφυία του και τις ψυχικές και πνευματικές του αξίες κατορθώνει να επιβιώνει και να δημιουργεί, ενώ αυτοκρατορίες μεγάλες κατέρρευσαν και λαοί χάθηκαν.

Είμαστε αριθμητικά μικρός λαός, αλλά πνευματικά οι Έλληνες είναι μεγάλη δύναμη. Εκείνο που μας δυσκολεύει αυτόν τον καιρό είναι η έλλειψη ενότητας μεταξύ μας. Στο ερώτημα, πώς φτάσαμε έως εδώ, η απάντηση είναι ότι ανταλλάξαμε τις αρετές με το χρήμα κι αφήσαμε το Άσχημο να διαλύσει την κοινωνία μας. Σχεδόν κανείς δεν εμπιστεύεται πια τον άλλον. Η Ορθοδοξία και η Ελληνική γλώσσα είναι οι μόνες συνεκτικές δυνάμεις του λαού, κι αυτές υφίστανται σφοδρό διωγμό τον οποίο ο Θεός επιτρέπει για να ξυπνήσει τους Έλληνες από τον λήθαργο και την παθητικότητα.

18.12.11

Ελευθερία και επιβίωση


Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου"Ου γαρ συνήκαν επί τοις άρτοις. ην γαρ η καρδία αυτών πεπωρωμένη"
(Διότι δεν εννόησαν το θαύμα των άρτων, επειδή η καρδιά τους ήταν τυφλή)
(Μάρκ. 6.52)


Ο αγώνας για την ελευθερία είναι αγώνας για την επιβίωση. Δεν ξέρει τί ζητάει αυτός που αφήνεται να γίνει δούλος αρκεί να τον τρέφουν. Το σύνθημα "ταίστε μας και κάντε μας δούλους" είναι ανόητο. Αυτός που θα σου στερήσει την ελευθερία σήμερα, αύριο θα σου στερήσει το ψωμί. "Αυτό που κάνουν κατά της ελευθερίας σήμερα , θα κάνουν κατά της επιβίωσης αύριο.

Το σύνθημα Ελευθερία ή Θάνατος σημαίνει ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή για να υπερασπιστούμε τη ζωή μας παρά μόνο αγωνιζόμενοι για την Ελευθερία. Αυτό διδάσκει το Ευαγγέλιο και αυτό διδάσκει η Ιστορία των Ελλήνων και η προσωπική εμπειρία του καθενός. Αυτό δίδαξε ο Ιησούς στους Ιουδαίους μετά τον χορτασμό των πεντάκις χιλίων. Ο Κύριος δεν εννοεί πως δεν πρέπει να εργαζόμαστε για τις καθημερινές μας ανάγκες, αλλά εννοεί πως δεν πρέπει αυτός να είναι ο απώτερος σκοπός της ζωής μας.

Το παράδειγμα του πατέρα των θεών της αρχαίας μυθολογίας Κρόνου διδάσκει πώς να επιβιώσεις την εποχή του Κρόνου. Ποια είναι η εποχή του Κρόνου; Είναι η εποχή που τα πάντα εργάζονται για πράγματα που παρέρχονται τα ίδια και η επιθυμία των ανθρώπων γι΄ αυτά. Οι άνθρωποι την εποχή αυτή δεν γνωρίζουν την αξία των πραγμάτων. Δεν γνωρίζουν ποια πράγματα έχουν αξία για την επιβίωσή τους.


Ο Κρόνος σύμφωνα με την αρχαία μυθολογία τρώει τα παιδιά του.Δεν είσαι παιδί του Κρόνου. Είσαι παιδί του Θεού. Το πνεύμα του Θεού δίνει ζωή. Με τη συνειδητοποίηση ότι είσαι παιδί του Θεού, θα πάψεις να είσαι από τα στοιχεία του Κρόνου. Θα πάψεις να εφαρμόζεις τις μεθόδους του. Το Ευαγγέλιο λέει, "Εργάζεσθε μη την βρώσιν την απολυμμένην, αλλά την βρώσιν την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον".

Ποιος θα πείσει τους πολιτικούς να μη φέρουν τη δανειακή σύμβαση στη Βουλή;

17.12.11

Η νίκη είναι αυτού που γνωρίζει γιατί πολεμάει!


Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

"Ισχύς μου και ύμνησίς μου ο Κύριος.
Παιδεύων επαίδευσέ με ο Κύριος."
Ψαλμ.117

Η νίκη είναι αυτού που γνωρίζει τον τόπο και το χρόνο και το σπουδαιότερο, γνωρίζει γιατί πολεμάει! Πάντα ο εξωτερικός εχθρός χρησιμοποιεί συνεργάτες, τη γνωστή « Πέμπτη φάλαγγα»* επειδή δεν γνωρίζει τόπο και χρόνο ούτε γνωρίζει γιατί πολεμάει.
Κανείς δε γνωρίζει καλύτερα τον τόπο και το χρόνο από αυτόν που πολεμάει στον τόπο του. Οι Κινέζοι λένε πως όταν πολεμάει κανείς στον τόπο του άλλου μπαίνει στη φωλιά της τίγρης. Στη φωλιά της τίγρης μπήκαν οι Αμερικάνοι στο Βιετνάμ και έπαθαν πανωλεθρία.
Το ίδιο κάνουν τώρα στην Ελλάδα οι διεθνείς τοκογλύφοι. Μπήκαν στη φωλιά της τίγρης. Δεν γνωρίζουν ούτε τόπο και χρόνο, ούτε γιατί πολεμάνε. Η ήττα τους είναι βεβαία. Κανείς δεν βγαίνει νικητής μπαίνοντας στη φωλιά της τίγρης.
Οι γραμματείς και φαρισαίοι δεν τολμούσαν να συλλάβουν τον Ιησού. Φοβούνταν τον λαό. Έπρεπε να τον συλλάβουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Ο Απόστολος Παύλος τους χαρακτηρίζει ως άσοφους και αδαείς. Αν είχαν σοφία και γνώση, τον Κύριον της δόξης δεν θα σταύρωναν !
Στην κινέζικη κινηματογραφική ταινία του Τζον Γου "Ο Πορφυρός λόφος", στον πόλεμο ανάμεσα σε δυο αριθμητικά άνισους στρατούς, στο στρατό του πρωθυπουργού της βόρειας Κίνας και στο στρατό του αντιβασιλέα της νότιας Κίνας, νίκησε ο αριθμητικά μικρότερος στρατός του αντιβασιλέα της Νότιας Κίνας, που υπερασπιζόταν τον τόπο του.
Ο αντιβασιλέας πίστευε ότι στον πόλεμο νικάει αυτός που γνωρίζει τον τόπο και το χρόνο και το σπουδαιότερο, γνωρίζει γιατί πολεμάει. Στους στρατηγούς του που του ζητούσαν να μην απασχολεί μεγάλο μέρος του στρατού για την προστασία των αμάχων, ο αντιβασιλέας απάντησε: «αν δεν προστατέψουμε τον άμαχο πληθυσμό, τί νόημα έχει ο πόλεμος».
Ο αντιβασιλέας με λίγο στρατό που δεν υπερέβαινε μαζί με το στρατό των συμμάχων του τις εβδομήντα χιλιάδες, νίκησε τον αντίπαλό του που διέθετε εκατοντάδες χιλιάδες στρατό. Ο αντιβασιλέας ήταν ένας γενναίος άντρας με καλό και ευγενικό χαρακτήρα. Τον κοσμούσαν σπάνιες αρετές. Ήταν ειλικρινής, σεμνός, τηρούσε το λόγο του, εμπιστευόταν τους φίλους του και τους συμμάχους του, ήταν ανδρείος και γενναιόκαρδος με τους ηττημένους . Πολεμούσε ο ίδιος μπροστά με τους στρατιώτες του, ενώ ο αντίπαλός του παρακολουθούσε τις μάχες από μακριά.
Χάρισε τη ζωή στον ηττημένο εχθρό, λέγοντάς του ότι ηττήθηκε επειδή δεν ήξερε γιατί πολεμούσε.

__________________________
* «Πέμπτη φάλαγγα» ονομάζεται η εντός μιας πολιορκούμενης πόλης ή εμπόλεμης χώρας εκδηλωθείσα προπαγάνδα επ΄ ωφελεία του εχθρού. Το είδος αυτό της προπαγάνδας μπορεί να είναι είτε εγχώριο (εσωτερική), είτε εξωτερική (εκ του εχθρού) και εκδηλώνεται με διασπορά ψευδών ειδήσεων (ραδιοφωνικές ανακοινώσεις ή έντυπες - φέιγ-βολάν) μέχρι και δολιοφθορές.Ο όρος τέθηκε σε χρήση για πρώτη φορά κατά τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο (1936-1939) όταν στη πολιορκία της Μαδρίτης εκτός από τις τέσσερις φάλαγγες του στρατού που έκαναν την επίθεση κατά της πόλης, υπήρχε και εντός αυτής σημαντική μερίδα πληθυσμού υπέρ των πολιορκητών η οποία και υπέσκαπτε τη θέση των υπερασπιστών.Στην Ελλάδα ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές σε πολιτικούς λόγους.
(Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια)

16.12.11

Γράμμα σε φίλους


Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Παραθέτω στην αγάπη σας μερικές φράσεις από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Γαλάτας, τις οποίες υπογράμμισα:

"Εαυτούς πειράζετε ει εστέ εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε. Ή ουκ επιγιγνώσκετε εαυτούς ότι Ιησούς Χριστός εν υμίν εστίν; (.....)

Λοιπόν αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλείσθε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε, και ο Θεός της αγάπης και είρήνης έσται μεθ΄ υμών (....)

Αδελφοί, ούτως ημάς λογιζέσθω άνθρωπος, ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων (....)

αλλ΄ ουδέ εμαυτόν ανακρίνω. ουδέν γαρ εμαυτόν σύνοιδα. αλλ΄ ουκ εν τούτω δεδικαίωμαι. ο δε ανακρίνων με Κύριός εστιν. Ώστε μη προ καιρού κρίνετε, έως αν έλθη ο Κύριος, ος και φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τας βουλάς των καρδιών, και τότε ο έπαινος γενήσεται εκάστω από του Θεού."


Η γνώμη μου όσον αφορά τη φιλική διαφωνία σας
δεν είναι διαφωνία της καρδιάς , αλλά της λογικής.

Ας μη δίνουμε βαρύτητα στις αντιφάσεις της λογικής. Στην καρδιά οι αντιφάσεις της λογικής θεραπεύονται.

Για μένα κι οι δυο σας είστε καλοπροαίρετοι άνθρωποι και καλοί φίλοι. Χρωστώ και στους δυο σας ευγνωμοσύνη και κατά κάποιο τρόπο σας ζηλεύω. Κάνετε περισσότερα από μένα για τους άλλους.

Μου αρέσει το τέλος του Θείου Βάνια του Τσέχωβ. Νομίζω πως τελειώνει με αυτά τα λόγια, θα ζήσουμε και θα δουλέψουμε για τους άλλους. Αυτό ήδη το κάνετε εσείς.

Για τη διαφωνία σε θέματα λογικής (μόνο στον τομέα της λογικής υπάρχουν αντιφάσεις) η μακαρίτισσα η γιαγιά μου, την ευχή της νάχουμε, έλεγε, "και τα άντερα στην κοιλιά μπερδεύονται".

Ο φίλος μου ο Ρομπέρτος πάλι έλεγε πως τα λάθη στον τομέα της υπομονής, τα λάθη στον τομέα της αγάπης, δεν διορθώνονται με λιγότερη υπομονή, με λιγότερη αγάπη. Τα λάθη στον τομέα της υπομονής, τα λάθη στον τομέα της αγάπης, διορθώνονται με περισσότερη υπομονή, με περισσότερη αγάπη.

Πάμε μια βόλτα στα συστήματα διακυβέρνησης;

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

"Ακόμα κι η δυστυχία κρύβει κάποια απολαβή. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο. Οι κυβερνώντες φοβούνται τη σκέψη όχι την εξέγερση."

1. Δεν είναι στην τύχη που σας προτείνω να πάμε μια βόλτα στα συστήματα διακυβέρνησης. Θέλω να κάνουμε αυτή τη βόλτα γιατί από την αρχή με απασχολεί το ερώτημα, αν υπάρχει ανιδιοτελής διακυβέρνηση ή όχι.

2. Είναι η ανιδιοτέλεια συμβατή με την εξουσία;

3. Το Ευαγγέλιο γράφει πως μέσα στην ψυχή του δαιμονισμένου υπήρχαν δυο χιλιάδες δαίμονες που τον βασάνιζαν. Όταν τον ρώτησε ο Ιησούς ποιο είναι το όνομά του απάντησε: είμαστε πολλοί και το όνομά μας είναι "λεγεών".

4. Είναι ο άνθρωπος ένας ή είναι πολλοί; Μήπως κάθε άνθρωπος είναι σαν μια πόλη με εκατομμύρια κατοίκους;

5. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από έξι δισεκατομμύρια κύτταρα, τα οποία γεννιούνται, μεγαλώνουν, γεράζουν και πεθαίνουν. Το καθένα έχει τη δική του ζωή, που σημαίνει ότι για να είναι όλα μαζί διέπονται από κάποιο σύστημα διακυβέρνησης.

6. Η αίσθηση ότι το σώμα μας είναι σταθερό από την άποψη των κυττάρων είναι αυταπάτη. Το σώμα μας διαρκώς αλλάζει . Σαν τον καταρράκτη που η καμπυλοειδής μορφή του δείχνει σταθερή ενώ το νερό τρέχει ασταμάτητα. Το σώμα μας ανανεώνεται κάθε εφτά χρόνια.

7. Ο άνθρωπος είναι τρισυπόστατος. Είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Το καθένα από αυτά έχει τη δική του ζωή. Αλλά κι αυτά για να είναι μαζί οπωσδήποτε υπακούουν σε κάποιους νόμους.

8. Είναι το σύστημα με το οποίο κυβερνιέται ο άνθρωπος ως σώμα, ψυχή και πνεύμα ανιδιοτελές ή όχι; Το καθένα από τα μέρη ενός συνόλου ενδιαφέρεται για το καλό του άλλου ή αδιαφορεί το ένα για το άλλο;

9. Η διακυβέρνηση στα μέρη του ανθρώπου σαν φυσική, ψυχική και πνευματική οντότητα θα λέγαμε ότι διέπεται από το νόμο της επιείκειας, δηλαδή το κάθε μέρος αποδίδει στα άλλα μέρη αυτό που του ταιριάζει. Τουλάχιστον έτσι πλάστηκε από το Δημιουργό .

10. Η φυσική ζωή του σώματος , η ζωή όπως την έπλασε ο Θεός και όχι όπως την διέφθειρε ο άνθρωπος με την πτώση του δείχνει ότι η καλύτερη διακυβέρνηση είναι η ανιδιοτελής διακυβέρνηση. Το ίδιο συμβαίνει με την ψυχή και με το πνεύμα.

11. Μπορούμε όμως να πούμε ότι με τις σημερινές συνθήκες σεβόμαστε το σώμα μας, αγαπάμε την ψυχή μας και διατηρούμε το πνεύμα μας δυνατό;

12. Μήπως κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη διακυβέρνηση των ανθρώπων ως σύνολα; Μήπως η εξουσία δεν είναι απροσωπόληπτη, γιατί κανείς από εμάς δεν είναι απροσωπόληπτος;

13. Μήπως η ανιδιοτελής διακυβέρνηση δεν είναι επιθυμητή από κανέναν; Ο Ιησούς δεν ήταν επιθυμητός από κανέναν από τους Γεργεσηνούς.

14. "Χιλιάδες άνθρωποι εύχονται να μείνει μακριά από τη ζωή τους ο Χριστός, από φόβο μήπως με την επαφή τους μαζί Του χάσουν κοινωνικά, οικονομικά ή προσωπικά αγαθά. Προσπαθώντας να διασώσουν τα κεκτημένα τους, χάνουν την ψυχή τους."

15. Ακόμα κι η δυστυχία κρύβει κάποια απολαβή. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο. Οι κυβερνώντες φοβούνται τη σκέψη όχι την εξέγερση.

16. Όσο για μένα δε βρίσκω καλύτερο σύστημα διακυβέρνησης από αυτό που υπαγορεύει η επιείκεια. Ο Κύριος, όταν δεν τον δέχθηκαν οι Γεργεσηνοί, μπήκε στο πλοίο κι ανεχώρησε από τη χώρα τους. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου.

15.12.11

Δεν πρέπει κάποτε οι πολιτικοί να πουν ότι με τον τρόπο που ξεπληρώνουμε το ανύπαρκτο χρέος δεν θα ξεχρεωθούμε στον αιώνα τον άπαντα;


Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου


"Δεν πρέπει κάποτε οι πολιτικοί να πουν ότι με τον τρόπο που ξεπληρώνουμε το ανύπαρκτο χρέος δεν θα ξεχρεωθούμε στον αιώνα τον άπαντα; Τί περιμένουν να φύγουν παίρνοντας μαζί τους και την επικίνδυνη πολιτική τους;"


1. Η τοκογλυφία είναι έγκλημα. Οι διεθνείς τοκογλύφοι που καταδυναστεύουν την Ελλάδα είναι γνωστοί σε όλους.

2. Πρέπει να πληρώνουμε τους τοκογλύφους ή δεν πρέπει να τους πληρώνουμε;

3. Το Ευαγγέλιο λέει να πληρώνουμε αυτούς που αρμόζει να τους πληρώνουμε και να μην πληρώνουμε αυτούς που δεν αρμόζει να τους πληρώνουμε.

4. Ποιος νόμος και ποια νομοθεσία πολιτισμένου κράτους υποχρεώνει τους υπηκόους του να πληρώνουν αυτούς που δεν αρμόζει να τους πληρώνουν; Καμία. Με εξαίρεση τη σύγχρονη Ελλάδα και τα ολοκληρωτικά κράτη.

5. Μάρτυρας είναι ο Ίδιος ο Κύριος , όταν αποκάλυψε την υποκρισία των Φαρισαίων και τους είπε, να αποδίδουν στον καθένα αυτό που του ταιριάζει. Οι Φαρισαίοι ήθελαν να τον παγιδέψουν με το σοφιστικό ερώτημά τους να πληρώνουν τους φόρους στον Καίσαρα ή να μην τους πληρώνουν. Ο Κύριος τους αποκάλεσε "γεννήματα εχιδνών".

6. Είναι οι Έλληνες παγιδευμένοι από τους τοκογλύφους, που ενώ πρέπει να βρίσκονται στη φυλακή εισπράττουν τόκους αχρεωστήτως;

7. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πως κανείς δεν μπορεί να σε βλάψει, αν δεν συνεργαστείς μαζί του. Οι διεθνείς τοκογλύφοι βλάπτουν τους Έλληνες. Συνεργαζόμαστε οι Έλληνες με τους διεθνείς τοκογλύφους; Οπωσδήποτε όχι. Αν συνεργαζόμασταν δεν θα εκδηλώναμε την οργή μας. Θα σωπαίναμε, όπως σωπαίνουν οι πολιτικοί μας, που αντί να καταγγείλουν την αδικία και να παραιτηθούν , κάνουν πως δεν την βλέπουν ή την καταγγέλλουν με το στόμα, ενώ στην πράξη την νομιμοποιούν με την παραμονή τους στην εξουσία.

8. Μήπως πρέπει στους διεθνείς τοκογλύφους πρέπει να δώσουμε την ίδια απάντηση που έδωσε ο Ιησούς στους Φαρισαίους;

9. Ο κόσμος βλέπει πως οι Έλληνες παγιδεύτηκαν και μόνο οι πολιτικοί κάνουν πως δεν βλέπουν για να μην αναγκαστούν να καταγγείλουν το άδικο. Αν δεν θέλουν να το καταγγείλουν γιατί δεν παραιτούνται;

10. Δεν πρέπει κάποτε οι πολιτικοί να πουν ότι με τον τρόπο που ξεπληρώνουμε το ανύπαρκτο χρέος δεν θα ξεχρεωθούμε στον αιώνα τον άπαντα; Τί περιμένουν να φύγουν παίρνοντας μαζί τους και την επικίνδυνη πολιτική τους;

11. Μήπως η συνεργασία για την οποία κάνει λόγο ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν είναι παρά η σιωπή των πολιτικών;

12. Η οργή των Ελλήνων δείχνει αυτά τα δύο πράγματα: πρώτον ότι δεν ακολουθούν τους πολιτικούς στην υποκρισία τους για να κάνουν ότι δεν βλέπουν πως ο διεθνείς τοκογλύφοι τους παγίδεψαν και εισπράττουν της Παναγίας του μάτια, αχρεωστήτως και δεύτερον ότι οι Έλληνες δεν συνεργάζονται με αυτούς για να τους βλάψουν.

13. Μήπως πρέπει ένας ένας και οι πολιτικοί πρίν ξεσπάσει η οργή για τα καλά, να διακόψουν τη "συνεργασία" τους και να παραιτηθούν είτε σπάζοντας την σιωπή τους είτε
όχι; Δίχως τη δική τους "συνεργασία" κανείς δεν θα μπορούσε να βλάψει την Ελλάδα!

14. Ο άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος λέει πως ο Θεός μας έδωσε την οργή για να την στρέφουμε κατά των παθών μας , όχι εναντίον των άλλων. Αυτό κάνουμε οι Έλληνες έως τώρα και ξοδεύουμε τα αποθέματά μας, αυτά που κρατούσαμε για καμιά ξαφνική αρρώστια ή άλλη δυστυχία. Όταν εξανεμιστούν κι αυτά δεν υπάρχει περιθώριο για άλλους περιορισμούς. Ο κόσμος θα εξεγερθεί.

15. Η λίμνη δέχεται από τη φύση της την ποσότητα νερού που δεν ξεπερνάει τα όρια της. Αν ξεπεράσει τα όριά της πλημμυρίζει. Οι πολιτικοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πιέζουν ολοένα για μεγαλύτερους περιορισμούς! Έχουν και οι περιορισμοί τα όριά τους.

14.12.11

Η Γερόντισα Χριστονύμφη της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εκοιμήθη.


Η Γερόντισα Χριστονύμφη εκοιμήθη. Ο Θεός να αναπαύει την ψυχήν της.

Η οσιακή μορφή της θα μείνει για πάντα ζωντανή μέσα στην ψυχή μας.

Η Γερόντισα Χριστονύμφη δεν θα είναι πια εκεί ψηλά στο βουνό,

στο μοναστήρι, που διάλεξε να ζει σαν ένας φύλακας άγγελος του οίκου του Θεού. Η Γερόντισσα εφάρμοσε στη ζωή της τα λόγια του ψαλμού: “Εξελεξάμην παραρριπτείσθαι εν τω οίκω του Θεού μου μάλλον, ή οικείν με εν σκηνώμασιν αμαρτωλών.” (Θα προτιμούσα να φυλάγω τον οίκο του Θεού μου, παρά

να κατοικώ στα σκηνώματα και στα ανάκτορα των αμαρτωλών).

Ήταν πάντα εκεί σαν άγγελος φύλακας, περιμένοντας τον καθένα από μας

ως να ήταν ο μοναδικός προσκυνητής, τόση αγάπη είχε για τον πονεμένο

άνθρωπο που επισκεπτόταν το μοναστήρι με πόθο, για να αναπαύσει την

ψυχή του.

Η αγαπημένη παρουσία της Γερόντισσας , με το ιλαρό πρόσωπο, το φωτεινό

χαμόγελο, τα ενθαρρυντικά λόγια του Θεού στο στόμα της και τους ψαλμούς

που με την τεράστια μνήμη τους ήξερε απέξω, για να έχει πάντα πρόσφορο

κάποιο στίχο με τον οποίο θα ξεδιψούσε τη διψασμένη ψυχή μας.

Λόγο Θεού, λόγια αγνά, χρυσάφι περασμένο εφτά φορές απ΄ το καμίνι.

Γράφουμε τα λόγια αυτά σαν μια ελάχιστη ευγνωμοσύνη για την αγάπη της.

Κάθε φορά που πηγαίναμε ταπεινοί προσκυνητές στην Ιερά Μονή, κουρασμένοι

από τη ζωή στον κόσμο, η ψυχή μας αναπαυόταν. Φεύγαμε γεμάτοι θαυμασμό!

Πώς μια γυναίκα μένει μόνη στο βουνό! Τι ανδρεία ψυχή είναι αυτή, που με τη φοβερή αρρώστια της μπορούσε να μένει μόνη στο βουνό. Χωρίς τη

συντροφιά άλλου ανθρώπου. Μόνη στην απαράκλητη έρημο! Αυτό ήταν για μας ένα αληθινό θαύμα! Όπως ήταν θαύμα πώς είχε πάντοτε την καλή διάθεση να μας δεχθεί!

Πώς δεν έδειχνε ποτέ κουρασμένη και με τί κουράγιο άκουγε τον πόνο

των άλλων, συμμετέχοντας στα βάσανα του κόσμου και βάζοντας τα δικά της

σε δεύτερη μοίρα!

Η Γερόντισσα Χριστονύμφη είχε πάντοτε την αίσθηση της παρουσίας του

Κυρίου Ιησού. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου την στήριζε. Προορώμην τον Κύριόν μου ότι εκ δεξιών μου εστί ίνα μη σαλευθώ.

Ο Γέρων Προφύριος είχε πει στα πνευματικά του τέκνα να μη λυπούνται

όταν φύγει από κοντά τους. Όταν φύγω, είπε, θα είμαι πιο κοντά σας από

όσο είμαι τώρα. Τα λόγια αυτά μας παρηγορούν τώρα που η Γερόντισσα

Χριστονύμφη δεν θα είναι επάνω στο βουνό, μόνη, να μας περιμένει.

Θα είναι πιο κοντά μας από πριν. Θα είναι μέσα στην καρδιά μας. Εκεί

θα βλέπουμε την μορφή της και θα ακούμε τα λόγια της να εύχονται για

μας και για όλο τον κόσμο. Θα προσεύχεται για μας στον Κύριο με

την παρρησία που της δίδει η αγία της ζωή.

Γερόντισσα Χριστονύμφη, αναπαύου εν ειρήνη και εύχου υπέρ ημών!

Μ.Ε.Λαγκουβάρδος

13.12.11

Η επανάσταση ή θα είναι ανιδιοτελής ή δεν θα υπάρξει


Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου
Αγαπητέ Θύμιο,

η επαναστατικότητα όπως και η δημιουργικότητα είναι ανιδιοτελής.

Όσο η λαϊκή οργή παραμένει ιδιοτελής, με την έννοια ότι ο οργισμένος δεν θέλει να χάσει την απολαβή που του δίνει η ψυχική του παραλυσία, επανάσταση με οργάνωση και στόχους δε γίνεται.

Ο Ιησούς θεράπευσε πρώτα την ψυχική παραλυσία του παράλυτου και μετά την σωματική του παραλυσία.

Ο λαός δε θέλει και καλά κάνει να "αλλάξει αρρώστια".

Η αναρχία είναι χειρότερη από το χειρότερο καθεστώς.

Εκείνοι που μπορούν να αποκαλύψουν την πονηρία της εξουσίας έχουν πολλή δουλειά αυτόν τον καιρό. Πρέπει να πείσουν τον κόσμο.

Ελπίζουμε πως η πορεία προς την συνειδητοποίηση δεν θα είναι τόσο μακρινή. Η κρίση θα αναγκάσει εκείνους που κοιμούνται να βγούν από το λήθαργό τους.

"Ο πατριώτης Τόμας Πέϊν υποστήριζε ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ίσοι, ώστε να αποφεύγονται οι παγίδες της υποκρισίας από την πλευρά των αποικιοκρατών."(Τζέϊμς Ουάσιγκτον, Εισαγωγή στο Έχω ένα όνειρο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ).

Ο Νέλσον Μαντέλα πιστεύει ότι η ελευθερία είναι ενιαία τόσο των διωκομένων από τους διώκτες τους, όσο και των διωκτών από την κακία τους. (Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, Abacus, p.669).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ


Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου
"Επί σοι , Κύριε, ήλπισα, μη καταισχυνθείην εις τον αιώνα.
Γενού μοι εις Θεόν υπερασπιστήν." Ψαλμ.λ'.


1. Τα τελευταία χρόνια πενταπλασιάστηκαν οι απόπειρες αυτοκτονίας των νέων στη Δύση.

2. Τα χρόνια αυτά οι κυβερνήσεις διώκουν απροκάλυπτα τη χριστιανική διδασκαλία στην Παιδεία. Η Εκπαίδευση διδάσκει στα παιδιά τη διδασκαλία της απελπισίας.

3. Ο Ιησούς ονομάζει τη διδασκαλία της απελπισίας "ζύμη των Φαρισαίων" και "ζύμη του Ηρώδου". "Οράτε, βλέπετε από της ζύμης των Φαρισαίων και της ζύμης Ηρώδου".

4. Ζύμη των Φαρισαίων και του Ηρώδου ο Ιησούς λέει τη διδασκαλία τους η οποία δεν συντελεί καθόλου στην ηθική μόρφωση και ψυχική σωτηρία αυτών που τη δέχονται.

5. Μερικά γνωρίσματα της διδασκαλίας της απελπισίας: Η Εκπαίδευση διδάσκει στα παιδιά ότι η ελευθερία της σκέψης είναι το μεγαλύτερο έγκλημα κατά του κράτους. Ότι για τη διατήρηση της ειρήνης οι άνθρωποι δεν πρέπει να αφήνουν την ελευθερία της σκέψης να τους παρασύρει. Ότι τον κόσμο τον κυβερνούν τα χρήματα. Ότι δεν υπάρχουν ηθικά όρια. Ότι δεν πρέπει να πιστεύουν στο Θεό, αλλά στον άνθρωπο. Ότι δεν υπάρχει ανάσταση και άλλη ζωή. Ότι ο θάνατος είναι λύτρωση.

6. Εκεί όπου επικρατεί η διδασκαλία της απελπισίας ο αριθμός των νέων που αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν παρουσιάζει αλματώδη αύξηση.

7. Στην προπολεμική Ιαπωνία π.χ. η ελευθερία της σκέψης θεωρούνταν έγκλημα. Οι λόγιοι διώκονταν. Η ιαπωνική κινηματογραφική ταινία "ΚΑΜΠΕΪ, η μητέρα μας" περιγράφει τη δίωξη ενός λογίου και της οικογενείας του. Ενδεικτική για το κλίμα που επικρατεί στη χώρα αυτή είναι επίσης η περίπτωση δύο διασήμων συγγραφέων, του Γιασουνάρι Καβαμπάτα, βραβευμένου με Νόμπελ και του Γιούκιο Μισίμα, οι οποίοι έκαναν εκστρατεία κατά της αυτοκτονίας και αυτοκτόνησαν και οι δύο. Και μάλιστα ο ένας αυτοκτόνησε με τελετουργικό τρόπο.

8. Κατά τη διδασκαλία της απελπισίας η ζωή δεν έχει άλλο νόημα εκτός από την επιβίωση. Όταν δεν μπορεί κανείς να επιβιώσει δεν πρέπει να ζει. Σαν τον σκορπιό που όταν δει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει αυτοκτονεί.

9. Η Εκπαίδευση που διδάσκει έτσι τα παιδιά δεν αποδέχεται το Ευαγγέλιο. Απαγορεύει την προσευχή!

10. Η Γαλλική επανάσταση διακήρυξε ότι δεν θέλει να είναι το ήθος η βάση της ζωής. Δεν θέλει οι νέοι να ελπίζουν στο Θεό, αλλά στον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν ηθικά όρια στην επιστημονική έρευνα. Η επιστροφή στις ιδέες αυτές παρουσιάζονται ως νέες ιδέες και η εποχή νέα εποχή. Ο κόσμος τρομοκρατείται με ειδήσεις σαν αυτή: Σε επιστημονικά εργαστήρια στην Αμερική παρασκεύασαν ιό, ο οποίος μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να εξολοθρεύσει τον μισό πληθυσμό της Γης!

11. Με τις ιδέες του διαφωτισμού της Γαλλικής επανάστασης που διαδόθηκαν στην Ελλάδα με τον Κοραή και τους άλλους διαφωτιστές διώχτηκε η Ορθοδοξία και εγκαταλείφθηκε η ησυχαστική θεολογία που θεραπεύει τον άνθρωπο από τα πάθη και επιβλήθηκε η σχολαστική θεολογία της Δύσης της γνώσης που κάνει τους ανθρώπους να φουσκώνουν από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, δηλαδή να γίνονται πιο άρρωστοι από πριν. Οι υλιστές ετοιμάζουν μια νέα Βαβέλ.

12. Φυλάξτε τα παιδιά από τη διδασκαλία της απελπισίας! Αλίμονο αν περιμένει κανείς να πεθάνει για να νιώσει ότι είναι άνθρωπος ίσος με τους άλλους!


12.12.11

Το χαμόγελο (Ευχετήριος διάλογος)


Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου


- Αγαπητή Λίλα, σε ευχαριστώ! Αντεύχομαι επίσης χρόνια πολλά και προσθέτω και μια ευχή που διάβασα σήμερα το πρωί στο Ευαγγέλιο, την ευχή "Να ευοδούται η ψυχή σου". Είναι από την Επιστολή του Ευαγγελιστή Ιωάννη προς το μαθητή του Γάϊο. Σε ευχαριστώ γιατί για μια ακόμα φορά με τον τρόπο σου μου ενίσχυσες αυτό που πιστεύω για τη δύναμη της "Ευχής". Άλλωστε ο Κύριος μας θυμίζει κάθε φορά , να ευχόμαστε.

Είναι ένα θαύμα πως η Ευχή βρίσκει κάθε φορά τρόπους να ανανεώνεται. Αρκεί να βάλει κανείς την καρδιά του στην Ευχή. Να μην τη δώσει χωρίς καρδιά. Η δική σου ανανέωση της δύναμης της Ευχής παίρνει τη χάρη απ΄ το χαμόγελο και τα τέσσερα θαυμαστικά σου.

Λίλα: -Ευχαριστώ πολύ!!!!!!να είμαστε καλά ,να χαμογελάμε περισσότερο!!

-Ναί, έτσι πιστεύω. Το χαμόγελο είναι από τα ωραιότερα πράγματα στον κόσμο! Αν δεν έλπιζα ότι θα δω κάποιο χαμογελαστό πρόσωπο σήμερα θα έλεγα ότι η μέρα μου πήγε χαμένη. Είναι σπάνιο να μην συναντήσω κάποιο χαμογελαστό πρόσωπο στο δρόμο. Ίσως επειδή ο κόσμος απαντάει με τον τρόπο που τον κοιτάζουμε, με χαμόγελο ή με πρόσωπο σκυθρωπό. Εκεί όπου δεν υπάρχει αγάπη, βάλε αγάπη και θα βρεις αγάπη. Το ίδιο συμβαίνει και με το χαμόγελο.

Κάποτε με προβλημάτισε πώς μπορείς να χαμογελάς σε κάποιον που δεν χαμογελάει. Η απάντηση είναι ότι δεν χαμογελάμε στο σκυθρωπό πρόσωπο, αλλά στην δική μας καλή διάθεση. Ο κόσμος είναι όπως πιστεύεις μέσα στην καρδιά σου ότι είναι. Κάθε άνθρωπος σχηματίζει μια εικόνα για τον κόσμο και μέσα σ΄ αυτήν πορεύεται. Όταν περιγράφουμε τον κόσμο δεν μιλάμε για τον κόσμο, αλλά για τον εαυτό μας.

Εκείνο που προέχει είναι το πνεύμα!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΝ


ΔΕΥΤΈΡΑ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2011

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΝ

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ!
_________Ο τέως Υπουργός των Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, αυτός που ουσιαστικά μας έδεσε χειροπόδαρα στούς Ευρωπαίους δανειστές μας και υποθήκευσε την εδαφική μας ακεραιότητα, στα πρώτα βήματα της θητείας του, ομιλών περί Τιτανικού κλπ., όχι μόνον εξευτέλισε την Ελλάδα στα όμματα των Ευρωπαίων συνεταίρων μας, αλλά και εβύθισε σε μελαγχολία τον Έλληνα .......επιβάτη του Τιτανικού! Μας εστέρησε το δικαίωμα να κυκλοφορούμε με το κεφάλι ψηλά! Ας τον συγχωρέσει ο Θεός.
_______Αντιθέτως, ένας υπερήφανος 'Ελληνας, θέλησε να μας ανεβάσει το ηθικό μας. Προέβη λοιπόν σε μια έρευνα, της οποίας τό αποτέλεσμα είναι αξιοθαύμαστο. Με αριθμητικά δεδομένα σε απόλυτους αριθμούς και με εδαφικές συγκρίσεις της Ελλάδος με άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες κατώρθωσε να μας αποδέιξει ότι η "φουκαριάρα" Ελλάδα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΦΟΥΚΑΡΙΑΡΑ! Π.χ. είναι μια Χώρα, η οποία ελέγχει μια χερσαία και θαλάσσια έκταση 450.000 μ2 χιλιομέτρων, δηλ. όση είναι η Γερμανία και η Αυστρία μαζί! Σπ ολόκληρο την υδρόγειο ζούν και μεγαλουργούν 17.000.000!
_______Θεωρήσαμε πολύ αξιόλογα αυτά τα στοιχεία, γι αυτό και τα παραθέτουμε παρακάτω. Σας προσκαλώ, φίλοι μου και αδελφοί μου, να ανορθώσουμε λίγο το ηθικό μας, αυτό τό πεσμένο ηθικό, το οποίο είτε ο τέως Υπουργός Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου χθές, είτε ο νύν κ. Βενιζέλος σήμερα, είτε ο Αντιπρόεδρος κ. Πάγκαλος με τις ατάκες του χθές, προχθές σήμερα, συνεχώς μας το καταρρακώνουν! Κουράγιο, αδέλφια μου. " Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ"!
Αίγιον, 12 Δεκεμβρίου 2011
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΠΑΓΚΑΛΟ:
_____Από την τοπική μας εφημερίδα "ΤΥΠΟΣ" του Αιγίου της 8ης Δεκεμβρίου ε.έ αντιγράφουμε ένα "λαϊκό δίστιχο αφιερωμένο από συνταξιούχο ....δύστυχο στον ....καλοφαγά Πάγκαλο:
"Μαζί τα φάγαμε μου λες, εσύ χαβιάρι κι εμείς εληές!"


********
ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΕΡΕΥΝΑ
1. Είμαστε μια χώρα που ελέγχει μια χερσαία και θαλάσσια έκταση όση είναι η Γερμανία και η Αυστρία μαζί (450.000 τετρ. χιλιόμετρα), αφού εκτεινόμαστε από την Αδριατική ως τις ακτές του Λιβάνου (περιλαμβανομένης της Κύπρου μας) και από το τριεθνές στον Έβρο ως ανοιχτά της Λιβύης. Θέλεις 2 ώρες ταξίδι με το αεροπλάνο για να πας από το πιο δυτικό (Κέρκυρα) στο πιο ανατολικό άκρο του Ελλαδικού χώρου (Λάρνακα).Σαν να πετάς δηλαδή από τις Βρυξέλλες προς τη Μασσαλία.


2. Στον κόσμο ζουν συνολικά 17.000.000 Ελλαδίτες, Κύπριοι, Βορειοηπειρώτες, Κωνσταντινουπολίτες, Ίμβριοι, Τενέδιοι κλπ.


3. Είμαστε 2οι στον κόσμο σε καταθέσεις στην Ελβετία.


4. Δεχόμαστε 16.000.000 τουρίστες τον χρόνο και διαθέτουμε μια σημαντική τουριστική βιομηχανία.


5. Έχουμε τρία πολύ μεγάλα ναυπηγεία που κατασκευάζουν όποιο είδος πλοίου σκεφτεί κανείς.


6. Έχουμε βιομηχανίες αμαξωμάτων που κατασκευάζουν καταπληκτικά βαρέα φορτηγά, λεωφορεία, τρόλεϊ, βαγόνια τραίνων, επικαθήμενα, μπετονιέρες, βυτία κλπ.

7. Διαθέτουμε 2.400 υπερδεξαμενόπλοια και μεγάλα φορτηγά και είμαστε έτσι 1οι στον κόσμο στην εμπορική ναυτιλία, ενώ άλλα 1.500 τεράστια τάνκερ και φορτηγά έχουν οι Κύπριοι πλοιοκτήτες και είναι 5οι στον κόσμο.

8. Είμαστε 2οι παγκοσμίως στο πρόβειο γάλα, 3οι στις ελιές, 3οι παγκοσμίως στον κρόκο, στα ακτινίδια, στα ροδάκινα.

9. Είμαστε 1οι στον κόσμο σε νικέλιο, 1οι σε λευκόλιθο, 1οι στον κόσμο σε υδρομαγνησίτη, 1οι στον κόσμο σε περλίτη, (1.600.000 τόννοι), 2οι παγκοσμίως σε μπετονίτη (1.500.000 τόννοι), 1οι στην ΕΕ σε βωξίτη (2.174.000 τόννοι), 1οι και σε χρωμίτη, 1οι και σε ψευδάργυρο, 1οι και σε αλουμίνια.

10. Έχουμε την 2η καλύτερη Πολεμική Αεροπορία στο ΝΑΤΟ (μετά τις ΗΠΑ, ενώ οι Τούρκοι είναι προτελευταίοι), ενώ έχουμε και το 2ο καλύτερο Πολεμικό Ναυτικό στο ΝΑΤΟ, με την Τουρκία να είναι ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ!

11. Έχουμε νοτίως της Κρήτης 175 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, το 3ο μεγαλύτερο κοίτασμα παγκοσμίως. Εντωμεταξύ ο χρυσός που υπάρχει στην Θράκη μας αξίζει 38 δις ευρώ. Έχουμε εκεί, στην Μακεδονία και την Θράκη, τα 3 μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού της Ευρώπης. Η αξία του πετρελαίου και του αερίου μας είναι - κρατηθείτε - 10.000.000.000.000 (10 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΆΡΙΑ !) όπως αναφέρει το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, το ΥΣΓΣ.


Αυτή τη χώρα πάνε να ξεπουλήσουν για 340 δις??????

To παραπάνω κείμενο, συνέταξε σύμφωνα με το onalert απόστρατος αξιωματικός

11.12.11

Ερώτηση κι απάντηση

Αγαπητή φίλη "ΣΑΛΟΓΡΑΙΑ",

Γράφεις στο μήνυμά σου πως δεν καταλαβαίνεις πώς γίνεται ένα μπλογκ στο οποίο αναρτώνται βαθυστόχαστα ψυχολογικά και πατερικά κείμενα να απευθύνει αισχρά λόγια στους επισκέπτες με τους οποίους διαφωνεί!

Νομίζω ότι το μπλογκ αυτό διαβάζει το Ευαγγέλιο από την ανάποδη! Μπορεί να διαβάζει κανείς το Ευαγγέλιο από την ανάποδη!

Γράφει το Ευαγγέλιο τα λόγια του Κυρίου: "Μακάριοι εστέ όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσιν υμάς και είπωσι παν ρήμα καθ΄ υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού".

Αυτός που διαβάζει το Ευαγγέλιο ανάποδα, νομίζει πως αν ονειδίσει κάποιον του προσφέρει του δίνει την ευκαιρία να γίνει μακάριος και περιμένει να του πουν και ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση!

Άλλη εξήγηση είναι η καυτηρίαση. Και σ΄ αυτήν την μέθοδο, η οποία είναι προσφιλής στους δαίμονες, γιατί ευχαριστούνται να βλέπουν τον άνθρωπο να πονάει, έστω κι αν του προσφέρουν υπηρεσία (κάθαρση).
Όταν είπα σε κάποιον τί ευχαρίστηση βρίσκει να καθαρίζει τους άλλους, δεν με έβρισε ξανά.

Παρόμοιο μπελά είχε βρει και ο καλός φιλόσοφος Επίκτητος. Ο Επίκτητος από τις πικρές εμπειρίες του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι μάταιο να στενοχωρούμαστε για πράγματα που δεν είναι στη δύναμή μας. Τα πράγματα που δεν είναι στη δύναμή μας είναι αυτά που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, πχ. τον καιρό ή τον κακό χαρακτήρα ενός ανθρώπου.

Οι Στωϊκοί έλεγαν το περίφημο λόγιο ΑΝΕΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΧΟΥ.

Κάποιος Πατέρας της Εκκλησίας λέει,
Ή φεύγων φεύγε
Ή εμπαίζων έμπαιζε
τον μάταιο και
πονηρό αυτό κόσμο.

Στην μακρά, ατέλειωτη υπηρεσία μου στη Δικαιοσύνη ένα πράγμα συνειδητοποίησα, ότι είναι μάταιο να πάρεις τη θέση του αδικουμένου ή διωκομένου ή θύματος!

Ο κόσμος των ανθρώπων είναι σαν τον κόσμο των πουλερικών, όσον αφορά τους διώκτες και τους διωκομένους.
Ο πιο δυνατός πετεινός τσιμπάει τον λιγότερο δυνατό. Ο λιγότερο δυνατός τσιμπάει τον λιγότερο δυνατό από αυτόν. Ο τρίτος δεν έχει ποιον να τσιμπήσει και τσιμπάει τον εαυτό του κι αρρωσταίνει.

Για μας όλα αυτά είναι φθορά! Ο Βούδας έλεγε, όταν πιάνω τον εαυτό μου να λέει "με έβρισαν, με συκοφάντησαν, με αδίκησαν... είμαι σε λάθος δρόμο."

Παρόλα αυτά δεν υπάρχει απάντηση πως ένας που αρέσκεται με τα σοβαρά και τα αξιόλογα θέματα επιτρέπει στον εαυτό του να πέφτει χαμηλά. Ίσως δεν ξέρει τον εαυτό του και καταπιάνεται με αυτά που δεν του ταιριάζουν. Ίσως νομίζει ότι είναι άλλος. Ίσως είναι κυκλοθυμικός και θυμώνει εύκολα και μετά μετανοεί. Ποιος ξέρει. Άβυσσος ή ψυχή του ανθρώπου.

Στοχάσου μόνο τα λόγια αυτά του Κυρίου. Αν είχατε λίγη πίστη θα μετακινούσατε βουνά. Ο άνθρωπος αυτός ίσως δεν συνάντησε ακόμα κάποιον με λίγη πίστη. Ποιος ξέρει;

Μια φορά ξαναπήγα κάπου όπου με είχαν προσβάλει. Ξέρεις τί σκεφτόμουνα για να μην λυπηθώ ξανά αν δεχόμουν κάποια νέα προσβολή. Σκεφτόμουν πως ήμουν σκύλος. Τα καϋμένα τα σκυλιά πόσες προσβολές δέχονται και τις ξεχνούν αμέσως.

Υπάρχει κι ένα μικρό ποίημα του Ρόμπερτ Λαξ που μου αρέσει και έτσι εύκολα μπορούσα να σκεφτώ πως ήμουν ένας σκύλος ή και λιγότερο από σκύλος. Να το ποίημα του Λαξ. )Ο Λαξ ήταν μινιμαλιστής. Δεν έγραφε μεγάλα ποιήματα. Γαυγίζει, γαυγίζει, γαυγίζει
και κανείς δεν του απαντάει.

Με φιλικά αισθήματα
Μόσχος
Παραθέτω ένα απόσπασμα από το μήνυμά σου προς ενημέρωση του ευγενικού αναγνώστη:

ΟΤΑΝ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ,ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ ΜΕ ΣΕΝΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΟΥ.

ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΕΤΑΣ ΜΕ ΚΛΟΤΣΙΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, ΤΟΝ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΑ.

ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΤΣΙ ΟΙ ΝΗΦΑΛΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ.


Του προσφέρεις και ένα ποτήρι νερό στο ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, αλλά του λές:

ΑΔΕΛΦΕ, ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΠΛΑΝΗ,ΘΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΣΕ ΦΩΤΙΣΕΙ.

ΕΤΣΙ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ Α Λ Η Θ Ι Ν Ο Ι ΠΙΣΤΟΙ, φίλοι Αμέθυστοι...

ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ "ΕΧΘΡΟ"

ΔΕΝ ΤΟΥ ΡΙΧΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΚΕΦΑΛΑ, ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, ΌΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΛΟΓΟ.

ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΕΓΚΑΘΕΤΟΣ, ΝΑ ΣΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟΥ Ο Φ Ε Ι Λ Ε Τ Ε ΣΕΒΑΣΜΟ, ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΣΑΣ ΣΕΒΕΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ, ΠΑΡΟΤΙ ΑΜΑΡΤΑΝΕΤΕ ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ.

ΑΛΛΑ...ΕΝΤΑΞΕΙ..ΔΕΝ ΦΤΑΙΣ ΕΣΥ...ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ, ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΑΓΕΝΗ ΚΑΙ ΜΙΣΟΓΥΝΗ...


ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ Α Γ Α Π Η.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ.

ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΑΣΗ.

ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΓΙΤΕΣ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ.

ΤΕΛΟΣ.

ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ.


ΣΧΟΛΙΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΟΝ ΑΜΕΘΥΣΤΟ ΣΤΙΣ 11-12-2012

Αν ήσουν αρχιεπίσκοπος τί θά 'κανες με τη βοήθεια του Θεού;

"Αν εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν"
Ο ΚΥΡΙΟΣ

1. Αν ήσουν αρχιεπίσκοπος σήμερα στην Ελλάδα νομίζω ότι ,πριν από οτιδήποτε άλλο , θα έκανες αυτά τα δύο τρία απλά πράγματα, με τη βοήθεια του Θεού: Θα φρόντιζες για την κινητοποίηση των ενοριών, για τον συντονισμό μεταξύ τους και για την συσπείρωση του λαού σ΄ αυτές.

2. Θα αναγνώριζες με ένα λόγο, ότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη συνεκτική δύναμη του λαού και θα έβαζες όλες τις δυνάμεις σου για να την αναδείξεις αυτό που είναι: η μόνη συνεκτική δύναμη του λαού μαζί με τη γλώσσα.

3. Δεν θα άφηνες αυτή τη μεγάλη δύναμη να πάει χαμένη. Θα βοηθούσες να γίνει κοινή συνείδηση ότι η δύναμη του ελληνικού λαού είναι η ενότητά του.

4. Ο κομματισμός, δόξα τω Θεώ, δεν μπόρεσε ακόμα να εξουδετερώσει την Εκκλησία. Μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις τολμά να δρα απροκάλυπτα στην Εκκλησία.

5. Οι ενορίες κινητοποιήθηκαν για τη συγκέντρωση των υπογραφών για τις ταυτότητες και συγκέντρωσαν 3.500.000 υπογραφές.

6. Οι ενορίες χωρίς συντονισμό μεταξύ τους προσφέρουν ανεκτίμητο έργο στα συσσίτια πόσο μάλλον, αν υπάρξει μεταξύ τους συντονισμός.

7. Ο συντονισμός μεταξύ τους δεν είναι δύσκολο να δημιουργηθεί, με τις σημερινές δυνατότητες της πληροφορικής, αρκεί να υπάρχει θέληση από μέρους σου.

8. Ανακεφαλαιώνουμε τα δύο τρία απλά πράγματα που νομίζω θα έκανες αν ήσουν αρχιεπίσκοπος σήμερα στην Ελλάδα, για να προσφέρεις έργο να αρέσει πριν από όλα στο Θεό και να βοηθήσει τον λαό της που δεινοπαθεί.

9. Δεν νοείται οι πιστοί να υποφέρουν και ο Κλήρος να μη συμμετέχει. Η Αποκάλυψη γράφει πως τις μέρες του αντίχριστου "αι νήσοι έφυγον". Θα κάνεις μέρες δρόμο, λένε οι Πατέρες, να συναντήσεις έναν αληθινό ιερέα. Είναι οι μέρες που ζούμε μέρες του αντίχριστου;

10. Αν ήσουν αρχιεπίσκοπος νομίζω ότι α) θα είχες ως πρότυπο τους Έλληνες της Διασποράς, που συσπειρώθηκαν γύρω από τις ενορίες. Μήπως δεν είμαστε οι Έλληνες σήμερα σαν εξόριστοι στην ίδια μας την πατρίδα; β) Θα οργάνωνες τις ενορίες να μπορούν να καταγράψουν αυτούς που έχουν ανάγκη βοήθειας και αυτούς που μπορούν να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια για την εξεύρεση διατροφών και φαρμάκων. γ) και το σπουδαιότερο θα φρόντιζες οι ενορίες να έχουν συντονισμό μεταξύ τους, ώστε να γνωρίζουν ποιες έχουν έλλειμμα και ποιες έχουν περίσσευμα σε τρόφιμα και φάρμακα.

11. Ο συντονισμός είναι σαν τον μεταβολισμό στον ζώντα οργανισμό. Αν δεν λειτουργεί ο μεταβολισμός σε κάποιο ζώντα οργανισμό, ο οργανισμός αυτός υποσιτίζεται παρόλο που δέχεται κανονική τροφή.

12. Θυμήσου το παράδειγμα της Ρωσίας επί Σοβιετικού καθεστώτος, όταν σε άλλες περιοχές σάπιζε το σιτάρι και σε άλλες υπήρχε ανεπάρκεια σιτηρών και γινόταν εισαγωγή από την Αμερική εξαιτίας του ότι δεν υπήρχε συντονισμός μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας αυτής.

13. Η Εκκλησία τέλος, υπό την δική σου καθοδήγηση, θα αναλάμβανε την διατήρηση του πνεύματος των πιστών, ώστε να μην αποθαρρυνθούν και οδηγηθούν στην κατάθλιψη, στην απόγνωση και στην απελπισία, αλλά να ελπίζουν στον Ιησού, ο Οποίος συμβαδίζει στην αποθάρρυνση.

14. Τα ΜΜΕ έχασαν παντελώς την αξιοπιστία τους. Ο ελληνικός λαός δεν ενημερώνεται από υπεύθυνους και αξιόπιστους ανθρώπους. Η Εκκλησία πρέπει να βοηθήσει στη σωστή ενημέρωσή του πέρα από πολιτικές ή κομματικές σκοπιμότητες.

15. Πόση ανακούφιση θα ένιωθε κανείς, αν πίστευε ότι οι ηλίθιοι νόμοι και οι διεστραμμένες συμφωνίες καταργούνται από τους δίκαιους νόμους και από τις σωστές και λογικές συμφωνίες!

Μόσχος Εμμανουήλ Λαγκουβάρδος