17.2.15

Τα αντίδοτα στα δηλητήρια της πολιτικής

 Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου 
Το αντίδοτο της νεοφιλελεύθερης πολιτικής είναι να επαναφέρουμε τις εμπορικές δραστηριότητες εκεί όπου ανήκουν, να ξαναδημιουργήσουμε χώρο γι αυτό που δεν είναι εμπορικό,
Το αντίδοτο στον πραγματισμό της Αριστεράς ( ο πραγματισμός πρεσβεύει, ότι η αλήθεια δεν είναι τα πραγματικά γεγονότα, αλλά η ερμηνεία που δίνουμε σ΄ αυτά) είναι η ενημέρωση των πολιτών και η διάλυση των μύθων και των ψευδαισθήσεων.Η ίδια η πραγματικότητα διαλύει τους μύθους της αέναης υλικής προόδου και των βιομηχανικών επαναστάσεων.
Οι πολίτες ζητούν από το κράτος τιμιότητα, ειρήνη και δικαιοσύνη. Να επανέλθει το ήθος ως βάση της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής! Στην πραγματικότητα ζητούν το πνεύμα, που τα κόμματα έβαλαν στο περιθώριο με τον αλαζονικό υλισμό τους.
Δεν ισχύουν πια οι διακρίσεις σε δεξιούς , αριστερούς, σοσιαλιστές, κομμουνιστές. Υπάρχουν χάριν του «διαίρει και βασίλευε». Το πρόβλημα είναι ηθικό. Η Γη μπορεί να θρέψει τους ανθρώπους και μάλιστα χωρίς τη χρήση της επιθετικής τεχνολογίας.
Η μόνη διάκριση που έχει αξία, είναι σε χριστιανούς και μη χριστιανούς. Και η μόνη ορθή στάση είναι αυτή του τελώνη: Αλίμονο, είμαι αμαρτωλός. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί μου. Οι πολίτες αναρωτιούνται με αγωνία: «Σε ποιους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας; »

7.2.15

Ο υπεροπτικός Ευρωπαίος

Του Μ.Ε.Λαγκουβάρδου

Άκουσα έναν Γερμανό πολιτικό να απευθύνεται στους Έλληνες με αυτά τα λόγια: "Να σκεφτεί καλά ο ελληνικός λαός, αυτό που έκανε. Τα 80% των Ελλήνων ήταν εναντίον των βομβαρδισμών της Γιουγκοσλαβίας, ήταν υπέρ των ορθοδόξων Σέρβων".
Ο Γερμανός αυτός πολιτικός δεν μπορεί να δεχθεί ότι οι Έλληνες μπορεί να έχουν αντίθετη γνώμη με τους Γερμανούς και ότι κατά βάθος είναι ενωμένοι. Για να το καταλάβει πρέπει να υπερβεί τη βουλησιαρχία που διέπει τους Γερμανούς και να δεχθεί την αποτυχία τους να κρατούν τους λαούς αιωνίως διηρημένους.
Η υπεροψία του Ευρωπαίου εκφράζεται με το διαίρει και βασίλευε που εφαρμόζει στους άλλους λαούς. Τώρα που το σπουδαιότερο για μας τους Έλληνες είναι η ενότητα, αξίζει να μελετήσουμε λιγάκι το χαρακτήρα του Ευρωπαίου, για να δούμε τί μας κοστίζει ως λαό η υπεροψία του Ευρωπαίου.
Και να αρχίσουμε από την γενεσιουργό αιτία αυτού του φαινομένου. Υπεροψίαν και μέθην, διέκρινε τον Δαρείο, γράφει ο Καβάφης, για να περιγράψει το χαρακτήρα του. Και που στήριζε την υπεροψία του; Στή δύναμη. Η διαφορετική άποψη που έχει κάθε λαός για τη δύναμη χαρακτηρίζει τον πολιτισμό του. Η αρχέγονη άποψη του δικαίου του ισχυροτέρου, δηλαδή της δύναμης χωρίς ηθικά όρια βρίσκεται στον αντίποδα του πολιτισμένου ανθρώπου, ο οποίος επιζητεί τη δύναμη στη σοφία και στην αγάπη. Ο αρχέγονος άνθρωπος ζητεί τη δύναμη για την επιβίωση, ο δε πνευματικός άνθρωπος ζητεί τη δύναμη για να ανεβεί πιο πάνω πνευματικά. Ο αρχέγονος στηρίζεται στον άνθρωπο, ο πνευματικός ελπίζει στο Θεό.
Ποια είναι η πρακτική συνέπεια της διαφορετικής αντίληψης για τη δύναμη, όσον αφορά την ενότητα των Ελλήνων; Πόσο επηρέασε την ενότητά μας η επιβολή ενός ξένου τρόπου ζωής, ο οποίος στηρίζεται στην αντίληψη της "δύναμης για τη δύναμη" και ειδικότερα της αντίληψης της "δύναμης για την επιβίωση";
Η γέννηση του Χριστού, δύο χιλιάδες χρόνια πριν, μεταμόρφωσε τον κόσμο και τον κάθε άνθρωπο. Δεν είναι πια πρότυπο για τον κόσμο και για τον καθένα άνθρωπο, κάποια μυθολογία ή φιλοσοφία ή διδασκαλία ή κάποιοι ηθικοί ή νομικοί κανόνες.
Κανένας δεν μπορεί να γίνει ένα, να ενωθεί, να αγαπήσει μια μυθολογία ή φιλοσοφία ή διδασκαλία, όσο σπουδαία κι αν είναι. Η πραγματική ενότητα γίνεται μόνο με την αγάπη, η οποία καλύπτει όλα τα σφάλματα. Μόνο στην αγάπη του Ιησού, γινόμαστε ένα μεταξύ μας, όπως ένα είναι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.
Δείτε πώς έγινε με τις "ενώσεις" των Ελλήνων χωρίς Χριστό, κατά τα δυτικά πρότυπα. Μπήκε ο κομματισμός και τις διέλυσε. Το ίδιο γίνεται με την οικογένεια. Η ενότητα της οικογένειας είναι καρπός της αγάπης των μελών της. Το ίδιο και στην Εκκλησία. Έτσι θα γνωρίζουν ότι είστε μαθητές μου, είπε ο Κύριος Ιησούς, με το να έχετε αγάπη μεταξύ σας.
Αυτός που αγαπάει είναι ταπεινός. Η υπερηφάνεια στηρίζεται στην επίγνωση της δύναμης. Η δύναμη σε βάζει πάνω από τους άλλους. Βάζοντας τον εαυτό μας πάνω από τους άλλους, στην οικογένεια, στην κοινωνία, εμποδίζουμε την αυτοσυνειδησία της ενότητας.
Είναι αυτός ο προορισμός μας; Είναι η ζωή μας ως εκ Θεού αποστολή, το να προσπαθούμε να επιβληθούμε με τη δύναμη, όπως έκαναν οι ναζί; Μόνον άρρωστοι άνθρωποι νιώθουν μια ψευδο-πληρότητα, όταν επιδιώκουν να εξουσιάζουν τους άλλους. Είναι η ανάγκη του ζώου για το αίσθημα της ασφάλειας.
Την εποχή αυτή της επιβίωσης ζούμε τώρα. Μια εποχή που μοιάζει με τον πρώϊμο κομμουνισμό, στον οποίο η αμοιβαία καχυποψία είχε αντικαταστήσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη των μελών της κοινωνίας, και της οικογένειας ακόμη.
Οι Έλληνες δεν θα γίνουμε ποτέ υπερόπτες Ευρωπαίοι. Και να αφήσουμε την εμπειρία των δύο χιλιάδων χρόνων της Ορθοδοξίας , δεν θα μας αφήσει εκείνη. Η Εκκλησία μας είναι θεραπευτήριο. Όσο περισσότερο μας αρρωσταίνει ο ξενόφερτος τρόπος ζωής, εννοώ του υπερόπτη Ευρωπαίου, τόσο πιο κοντά θα πηγαίνουμε στην Ορθοδοξία, για να θεραπευτούμε!The haughty European
  M.E.Lagouvardos

I heard a German politician addressed the Greeks with these words: "To think well the Greek people, what I did. The 80% of people were against the bombing of Yugoslavia, was in favor of the Orthodox Serbs."

The German politician he can not accept that the Greeks may have the opposite opinion with the Germans and that deep down they are united. To understand should exceed the voluntarism governing the Germans to accept their failure to keep their peoples eternally divided.

The arrogance of Europeans are to divide and rule applied to other peoples. Now that the most important for us Greeks is unity, it is worth studying a little the character of Europeans, to see what it costs us as people of European arrogance.

And start from the root cause of this phenomenon. Arrogance and drunkenness, saw Darius writes Cavafy, to describe the character. And that supported the arrogance? To power.
The other aspect that has every nation for power characterizes its culture. The primordial aspect of might makes right, that is the force without moral boundaries is the opposite of civilized man, who seeks strength in the wisdom and love. The primitive man seeks power for survival, and the spiritual man seeks the strength to go above spiritually. The primitive based on the individual, the spiritual hopes in God.

What is the practical consequence of the different perception of the power, concerning the unity of the Greeks? How has affected our unity impose a foreign way of life, based on the concept of "power for power ', including the concept of" power for survival "?

The birth of Christ, two thousand years ago, transformed the world and every man. There is now a model for the world and for each man, a mythology or philosophy or teaching or some moral or legal rules.

No one can become one, to unite, to love a mythology or philosophy or teaching, as important it is. The real unity only by love, which covers all errors. Only the love of Jesus, we become one among us as one is the three persons of the Holy Trinity.

See how was the "associations" of the Greeks without Christ, by Western standards. He entered the partisanship and broke. The same is with the family. The unity of the family is love fruit of its members. So the Church. So you know that you are my disciples, said the Lord Jesus, to have love among yourselves.

He who loves is humble. Pride is based on an awareness of power. The power puts you above the others. Putting ourselves above others in the family, in society, prevents consciousness of unity.

Is this our destiny? Is our life as God's mission in trying to impose by force, as did the Nazis? Only sick people feel a pseudo-completeness, when seeking to dominate others. It is the need of the animal for the feeling of security.

At that time survival we live now. A season like the early communism, in which mutual suspicion had replaced the mutual confidence of the members of society, and the family still.

The Greeks will never become arrogant Europeans. And let the experience of two thousand years of Orthodoxy, will not leave us that. Our Church is a hospital. The more we sicken the outlandish lifestyle, I mean the arrogant European, the closer you go to Orthodoxy, to heal!

6.2.15

THE NEO-COLONIALISM

Moschos Emmanouel Lagouvardos

Schäuble: Every one cleans us out of the door

When the natives loaded weights colonial, colonial Thank instead gave them kicks. Result: The natives dismissed them with the kicks.
The neo-colonialism, continues the same method. "And the pie and the door." And eat your pie and your pee door. Up to a limit, of course. When nobody learns the reason, it works by itself. When something reaches its limits, the opposite situation comes by itself. Much like the old colonialism.

Alexander the Great rich reward his soldiers. When they told him, that did their duty as soldiers, Alexander telling them, you did your duty as soldiers and I reward you as king.

Η ΝΕΟ-ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ


Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Σόιμπλε: Ο καθένας από μας καθαρίζει έξω από την πόρτα του

Όταν οι ιθαγενείς φορτώνονταν τα βάρη των αποικιοκρατών, οι αποικιοκράτες αντί ευχαριστώ τους έδιναν κλωτσιές. Αποτέλεσμα: Οι ιθαγενείς τους έδιωξαν με τις κλωτσιές.

Η νεοαποικιοκρατία, συνεχίζει την ίδια μέθοδο. "Και την πίτα και την πόρτα". Και σου τρώει την πίτα και σου κατουράει την πόρτα. Μέχρις ένός ορίου, βέβαια. Όταν κανείς δεν μαθαίνει με το λόγο, το σύστημα λειτουργεί από μόνο του. Όταν φτάνει κάτι στα όριά του, έρχεται η αντίθετη κατάσταση, από μόνη της. Όπως έγινε με την παλιά αποικιοκρατία.

Ο Μέγας Αλέξανδρος (ή ο Βασιλιάς Φίλιππος), αντάμοιβε πλούσια τους στρατιώτες του. Όταν εκείνοι του έλεγαν, πως έκαναν το καθήκον τους ως στρατιώτες, ο Μέγας Αλέξανδρος τους έλεγε, εσείς κάνατε το καθήκον σας ως στρατιώτες κι εγώ σας ανταμείβω ως βασιλιάς.5.2.15

ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ


AΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
Reuters: "Η μεγάλη απάτη με το ελληνικό χρέος - Έδωσαν δάνεια για να εισπράττουν τόκους"

Το πρακτορείο Reuters αποκαλύπτει μέσα από τέσσερις αλήθειες ή ψέματα όπως τις ονομάζει τη μεγάλη απάτη με το ελληνικό χρέος και πώς οι Ευρωπαίοι «έδεσαν» την Ελλάδα με τα μνημόνια δανείζοντας τη με χρήματα τα οποία παίρνουν πίσω ως τόκους. Λίγες ώρες πριν το Reuters είχε αποκαλύψει γερμανικό έγγραφο σύμφωνα με το οποίο το Βερολίνο παραδέχεται πώς με την αλλαγή κυβέρνησης στην Ελλάδα διαμορφώνεται μία νέα κατάσταση στη χώρα.

Η διαρροή του εγγράφου προκάλεσε την οργή του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αφού παρουσιάζει το Βερολίνο ως να πρέπει να έχει μία πιο ήπια στάση απέναντι στην Ελλάδα. Κι αυτό λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του Σόιμπλε με τον Γιάννη Βαρουφάκη.

Όσον αφορά τώρα στις αλήθειες και τα ψέματα των Ευρωπαίων για το ελληνικό χρέος ο αναλυτής και αρθρογράφος Edward Hadas τονίζει ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αγνοείται πως ο μοναδικός τρόπος δίκαιης μέτρησης του χρέους έγκειται στην καθαρή τρέχουσα αξία (Νet Ρresent Value).

«Όσοι γνωρίζουν οικονομικά, κατανοούν πως η μείωση του επιτοκίου των ομολόγων συνεπάγεται τη μείωση της πραγματικής τους αξίας. Όταν οι Ευρωπαίοι ισχυρίζονται πως δεν αποδέχονται καμία μείωση στην αξία των ελληνικών ομολόγων, ένα είναι σίγουρο… πως δεν λένε την αλήθεια! Άλλωστε, ήδη έχουν αποδεχθεί μία σημαντική μείωση της καθαρής τρέχουσας αξίας των ελληνικών ομολόγων. Μάλιστα, φαίνονται αρκετά πρόθυμοι να αποδεχθούν περαιτέρω μείωση…», αναφέρει.

Το δεύτερο ψέμα κατά τον κ. Hadas έγκειται στην παροχή τεράστιου όγκου δανείων προς την Ελλάδα, η οποία από το 2010 έως το 2014 ανέρχεται στα 254 δισ. ευρώ. «Όμως, η συντριπτική πλειονότητα των συγκεκριμένων χρημάτων επιστράφηκαν στους πιστωτές ως τόκοι και κεφάλαια προηγούμενων ελληνικών δανείων. Παράλληλα, η υψηλή συνεισφορά των Ευρωπαίων έγκειται στην επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής επιρροής στις ελληνικές πολιτικές», λέει.

Το τρίτο μυστικό αφορά στις εξαγγελίες περί μη «δημοσιονομικής μεταβίβασης» (fiscal transfers). «Η Ε.Ε. είναι μία ένωση, όπου το χρήμα μετακινείται από το ένα κράτος στους πολίτες ενός άλλου κράτους. Μία τέτοια μεταφορά πραγματοποιήθηκε και στην Ελλάδα, όταν η ΕΚΤ χρηματοδότησε τις ελληνικές τράπεζες με χαμηλό επιτόκιο. Συμβαίνει και το αντίθετο όμως, όταν οι Έλληνες επιστήμονες μεταναστεύουν στη Γαλλία, καταβάλλοντας στη γαλλική κυβέρνηση τους φόρους τους».

Κατά τον αναλυτή του Reuters το εάν η Ελλάδα βγήκε ωφελημένη ή χαμένη από τις ευρωπαϊκές «μεταβιβάσεις» συνιστά ένα ατέρμονο debate. Όμως, η εμμονή στην εθελοτυφλία σχετικά με τη δημοσιονομική λιτότητα υπονομεύει την ουσία την Ε.Ε. «Μία Ένωση επιτάσσει και επιζητά τον καταμερισμό των κερδών και των απωλειών. Οι ισχυροί και πλούσιοι υποτίθεται πως πρέπει να στηρίζουν τους αδύναμους και φτωχούς».

Το τελευταίο ψέμα κατά τον κ. Hadas είναι ηθικό. «H υπαναχώρηση στην αποπληρωμή του χρέους δεν συνιστά απαραιτήτως μία λαθεμένη επιλογή, όπως συμβαίνει με τους πιστωτές της Ελλάδας. Το ίδιο φυσικά ισχύει και στην περίπτωση της εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων μίας χώρας, εν μέσω βαθιάς ύφεσης».

Πρόκειται λοιπόν για ακόμη μία φωνή που λέει ότι το ελληνικό χρέος είναι πλασματικό και δημιουργήθηκε για να ασκηθεί εξουσία στην Ελλάδα και προφανώς για να δεθεί «χειροπόδαρα» η χώρα με τα δεσμά του μνημονίου.

Άσκηση πολιτικής πίεσης είναι σαφώς και η απόφαση της ΕΚΤ να μην δεχθεί από τις 11 Φεβρουαρίου και μετά τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρα. Κι αυτό δεν το λέει μόνο η ελληνική κυβέρνηση, το σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg επισημαίνοντας πώς η απόφαση αυτή δεν θα έχει επίδραση στις τράπεζες και την ρευστότητα τους, αλλά συνιστά άσκηση πολιτικής πίεσης στην κυβέρνηση.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
334

8

0
Google +
0


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ανάπτυξη «κλειδί» για το ελληνικό χρέος

Reuters: "Οι Έλληνες πολίτες θα συνεχίσουν να υποφέρουν"

"Το ελληνικό χρέος προς το ΔΝΤ θα κουρευτεί"

Reuters: Πιθανή μετακύλιση των ελληνικών ομολόγων που κατέχουν κεντρικές τράπεζες

M. Mobius: "Περιμένουμε να δούμε αν η διαπραγμάτευση επιτύχει ή αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει"

B. Ντομπρόφσκις: "Αυτά πρέπει να κάνει η Ελλάδα"
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Tο defencenet.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το defencenet.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com
Ανθρωποθυσίες και συστήματα

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Στις αρχαίες ανθρωποθυσίες για να σωθεί το σύστημα έβρισκαν ιερά σφάγια, δηλαδή θύματα τα οποία θυσιάζονταν δήθεν για ιερό σκοπό. Ιερός σκοπός ήταν δήθεν οι θεοί ενώ στην πραγματικότητα ιερός σκοπός ήταν η διατήρηση του συστήματος, Έτσι έδιναν στο ιερό σφάγιο το τελευταίο πιάτο και μεθυσμένο με την προσωρινή του ευμάρεια το θυσίαζαν.Μια τέτοια διαρκής ανθρωποθυσία χάριν της διατήρησης του συστήματος ήταν οι νέοι που στέλνονταν στο Μινώταυρο από το καθεστώς του Αιγαία στην Αθήνα.

Ανθρωποθυσία θυμίζει και η κατάσταση στη σύγχρονη Ελλάδα μόνο που η εποχή μας είναι η εποχή του απροκάλυπτου Κακού, και δεν υπάρχει επίκληση του Θεού ούτε ιερά σφάγια. Υπάρχει η ωμή απαίτηση της διατήρησης του συστήματος. Ένας άλλος καινούριος παράγων είναι ότι το σφάγιο δεν μεθάει πια με το τελευταίο πιάτο, αλλά οδηγείται στην εξαθλίωση και στο θάνατο με την ωμή βία.Παράδειγμα η Ελλάδα που δεν μέθυσε με το τελευταίο πια της προσωρινής ευμάρειας και βρίσκεται μπροστά στο να υποχωρήσει στην ωμή βία για να σωθεί το σύστημα ή να μην υποχωρήσει για να σωθεί η ίδια.

Οι Έλληνες πάντοτε αγωνίζονται για την ελευθερία, την οποία συνδέουν με την επιβίωση. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν είναι ελεύθεροι δεν έχουν ζωή. Όχι ελευθερία όχι ζωή. Ελευθερία ή θάνατος.Με απλά λόγια, αν είναι να πεθάνουμε για να σωθεί το σύστημα, ας πάει στα κομμάτια το σύστημα. Υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.

2.2.15

Μυστική θεολογία


Του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου

Η μυστική θεολογία διαφέρει από την σχολαστική θεολογία. Η μυστική θεολογία είναι εσωτερική, ενώ η σχολαστική είναι εξωτερική. Η μυστική είναι της καρδιάς, ενώ η σχολαστική είναι του μυαλού.

Η νοερά προσευχή, λέει ο π. Νικόδημος της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς, θέλει οδηγό, που να ασκεί κι ο ίδιος την νοερά προσευχή.

1.2.15

ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΞΕΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Είναι λανθασμένη η άποψη ότι οι δανειστές της Ελλάδος θέλουν να ξεπληρωθεί το χρέος της. Η παροιμία 'ο δρόμος θέλει περπάτημα και το χρέος ξεπληρωμή , δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.

Οι δανειστές δεν θέλουν να ξεπληρωθεί το χρέος. Δεν τους ενδιαφέρει το χρέος αλλά η δέσμευση της Ελλάδος.

Οι μεγάλες προσδοκίες τους είναι να κρατάνε τη χώρα μας εσαεί χρεωμένη και εξαρτημένη από αυτούς. Ο νοών νοείτω.


Ισχύει η ρήση του Καζαντζάκη, "ήθελε να είναι ελεύθερος, σκοτώστε τον"