13.11.18

Η έννοια της κατάκρισης και της απώθησης

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

 Δεν είναι κατάκριση όταν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι και περιγράφουμε το αντικείμενο, για να το γνωρίσουμε. Είναι σαν να αφήνουμε τα πράγματα τα ίδια να περιγράφουν τον εαυτό τους. Ο Παπαδιαμάντης έλεγε ότι τίποτε δεν είναι πιο καλός οιωνός από το ίδιο το πράγμα. 

Με αυτήν την έννοια, αν το πράγμα δεν έχει να πει τίποτε ούτε εμείς έχουμε να πούμε τίποτε. Έτσι νομίζω ότι δεν θα κατακρίνουμε. Αν δεν βλέπαμε τα πράγματα θα τα απωθούσαμε στο υποσυνείδητο και από εκεί πιέζοντας να βγουν στο συνειδητό, θα προκαλούσαν σύγχυση και ταραχή και πράγματι προκαλούν. 

Αυτός είναι ο λόγος που χάθηκε η εσωτερική ειρήνη των ανθρώπων και κυριαρχεί στη ζωή ο φόβος και η αγωνία. Απώθηση είναι αυτό που εννοεί η λαϊκή ρήση "φύγε κακό απ΄ τα μάτια μου".

"Παν γόνυ κάμψει και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται τω Θεώ". Μόνος του ο καθένας θα "κελαηδήσει" μπροστά στο Θεό και ενώπιον των Αγγέλων, όσα έπραξε, όταν έρθει η ώρα εκείνη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: