29.11.18

Τα παιδιά μας γνωρίζουν ιστορία και ελευθερία

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Οι Έλληνες αφήνουμε να αρπάζουν την ιστορία μας! Πρώτα αρπάζουν την ιστορία και την ελευθερία και κατόπιν σου αρπάζουν και τον τόπο σου. Η ιστορία είναι η βεβαιότητα ότι ο τόπος αυτός είναι δικός μας. Ο τόπος ανήκει σ' αυτούς που έγραψαν την ιστορία του.

Ήδη τα παιδιά μας γνωρίζουν πόσο πολύτιμη είναι η ιστορία και η ελευθερία! Θα τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων που πρώτοι από όλους μάθαιναν αυτοί και κατόπιν διέδιδαν τη γνώση και τον πολιτισμό στους άλλους.

Οι Έλληνες του ειδέναι ορέγονται, επιθυμούν τη γνώση, έλεγαν για τον εαυτό τους οι Αρχαίοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: