26.11.18

Με το πνεύμα του Ευαγγελίου

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Πρόσεχε τις συμβουλές
των φίλων. Να ρωτάς,
τί λέει το Ευαγγέλιο
επάνω σ’ αυτό;
Έτσι θα πορεύεσαι

με το πνεύμα του Χριστού.
Θεμελιο της
ζωής είναι η φιλία
με το Χριστό, όχι
η φιλία των ανθρώπων.

Πας άνθρωπος ψεύτης,
λέει η Γραφή.
"Ηχρειώθησαν άπαντες.
Παρεισυνεβλή-
θησαν τοις κτήνεσι τοις

ανοήτοις και ωμοιώ-
θησαν αυτοίς".

Δεν υπάρχουν σχόλια: