23.11.18

Γιατί κήρυττε αναγκαστικά το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος;

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Γιατί κήρυττε αναγκαστικά το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος; Διαβάστε τί γράφει στην πρώτη επιστολή προς τους Κορινθίους,στο πρωτότυπο και μετά στη μετάφραση:

"Εάν γαρ ευαγγελίζομαι, ουκ έστι μοι καύχημα. ανάγκη γαρ μοι επίκειται. ουαί δε μοι εστίν εάν μη ευαγγελίζομαι."

(Αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, αυτό δεν αποτελεί για μένα αιτία για καύχηση, αλλά μου επιβάλλεται ως αναγκη. Αλίμονό μου, αν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο.)

Γιατί κηρύττει αναγκαστικά το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος; Μήπως επειδή θέλει να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας; Οπωσδήποτε όχι. Για κάποιον ιδιαίτερο λόγο είναι ανάγκη γι΄ αυτόν να κηρύττει το Ευαγγέλιο και για εμάς να το ακούμε και να το εφαρμόζουμε.

Γιατί είναι ανάγκη, δεν το γράφει πουθενά. Όχι γιατί δεν μπορεί να το γράψει, αλλά γιατί δεν έχει έννοια, αν καθένας που το ακούει δεν καταλαβαίνει από μόνος του γιατί είναι αναγκαίο γι΄ αυτόν, και γιατί δεν είναι μόνο για να πλουτίσει τις γνώσεις του.

Αυτός που αποδίδει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε παρόμοια εξωτερικά κίνητρα, όπως ο γνωστικός πλουτισμός,, ακόμα κι αν το ακούσει δεν θα το καταλάβει.

Διαβάζοντας όμως το κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του προς τους Κορινθίους, διαπιστώνουμε ότι δεν αφήνει χωρίς απάντηση το ερώτημα, γιατί νιώθει ως ανάγκη να κηρύττει το Ευαγγέλιο. "Τούτο δε ποιώ δια το Ευαγγέλιον, ίνα συγκοινωνός αυτού γένωμαι" γράφει. 

(Όλα αυτά τα κάνω για το Ευαγγελιο, ώστε να μπορέσω και εγώ να συμμετάσχω στα αγαθά του.)

moschoblog.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: