19.11.18

Ο ορθόδοξος ναός είναι σωτηριολογικός

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Ο ορθόδοξος ναός διαφέρει από τους άλλους ναούς. Ο ορθόδοξος ναός είναι σωτηριολογικός. Στη δομή του ορθοδόξου ναού και στη λειτουργικότητά του είναι καταγραμμένη η χριστιανική διδασκαλία της σωτηρίας του ανθρώπου.

Όπως στο Ιερον Ευαγγέλιον είναι καταγραμμένη η χριστιανική διδασκαλία της σωτηρίας του ανθρώπου γι΄ αυτούς που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και μπορούν να το διαβάσουν το ίδιο και στον ορθόδοξο ναό μπορούμε να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε την χριστιανική ορθόδοξη διδασκαλία της σωτηρίας του ανθρώπου. Ώστε και αν ακόμα ξεχαστεί η ελληνική γλώσσα να μπορούμε να διαβάσουμε την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία του Ευαγγελίου στην δομή και στη λειτουργικότητα του ορθοδόξου ναού.

Το ίδιο σωτηριολογική είναι η διάκριση των τριών βαθμών των Κληρικών. Λένε πως κι αν ακόμα χαθούν οι ιερές Γραφές, ένας ορθόδοξος μοναχός μπορεί να τις ξαναγράψει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο μοναχισμός αγαπάει με πάθος και φυλάει ως κόρην οφθαλμού την Ορθόδοξη Παράδοση:

«Ουκ αρνησόμεθά σε φίλη Ορθοδοξία, ου ψευδόμεθά σε πατροπαράδοτον σέβας. Εν σοι εγεννήθημεν, εν σοι ζώμεν, εν σοι κοιμηθησόμεθα. Ει δε και καλέσει καιρός και μυριάκις υπέρ σου τεθνηξόμεθα». (Ιωσήφ Βρυέννιος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: