17.11.18

ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ (Διορθωμένο και συμπληρωμένο)

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

-Πού διαφέρουν οι κληρικοί από τους λαϊκούς;
- Κληρικός σύμφωνα με τη σημασία της λέξεως είναι αυτός που επιλέχθηκε με κλήρο, ο επιλεγμένος. Οι κληρικοί διακρίνονται εξωτερικά από την ιδιαίτερη ενδυμασία που φοράνε, τα ράσα, ενώ οι λαϊκοί δε φοράνε καμιά ειδική ενδυμασία. Εκτός βέβαια από την ενδυμασία της εργασίας τους. Αυτό σημαίνει ότι οι κληρικοί δεν έχουν ώρες ημέρες ή ώρες εργασίες, αλλά βρίσκονται πάντα στην αποστολή για την οποία επιλέχθηκαν.

-Οι κληρικοί έχουν ιερωσύνη και ανήκουν στους τρεις βαθμούς του Κλήρου, στους διακόνους, στους ιερείς και στους επισκόπους. Οι λαϊκοί δεν έχουν ιερωσύνη και δεν ανήκουν στους τρεις βαθμούς του Κλήρου.
-Πώς αποκτούν την ιερωσύνη οι κληρικοί; Υπάρχει κάποιο τυπικό της Εκκλησίας, που όταν τηρείται μεταβιβάζεται σ’ αυτόν που το τηρεί η ιερωσύνη; Δεν Αρκεί μόνο ο τύπος ή υπάρχουν και πνευματικές προϋποθέσεις;

-Φυσικά δεν είναι μόνο τα εξωτερικά τυπικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και τα εσωτερικά, τα πνευματικά στοιχεία, για την μεταβίβαση της ιερωσύνης στους κληρικούς.
-Ποια είναι αυτά τα εσωτερικά ουσιαστικά στοιχεία, τα οποία όταν υπάρχουν και όταν τηρείται και το τυπικό της Εκκλησίας μεταβιβάζεται η ιερωσύνη στους κληρικούς;
-Ουσιαστική πνευματική προϋπόθεση είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
-Και ποιος βεβαιώνει ότι ο επιθυμών να λάβει την ιερωσύνη και έχει όλα τα τυπικά προσόντα έχει το πνευματικό προσόν, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος; Πώς γίνεται ορατή η χάρη του Αγίου Πνεύματος;
-Βεβαιώνει η πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας. Σ΄αυτό το σημείο η Εκκλησία μας ακολουθεί πιστά την Αγία Γραφή και έχει την ελπίδα της στην Επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Ο πρώτος που στήριξε την ελπίδα του στην Επίκληση του Θεού είναι ο Ενώς (Βλ.Βιβλίο Γενέσεως, Κεφ. 3, αν δεν κάνω λάθος).

-Η χάρη του Αγίου Πνεύματος κατέρχεται με την Επίκληση του Επισκόπου.
-Και πώς είναι βέβαιο ότι όταν ο Επίσκοπος καλεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χάρη έρχεται πάντα; Ακόμα κι όταν ο Επίσκοπος δεν πιστεύει στη χάρη του Αγίου Πνεύματος;

-Η Εκκλησία οπωσδήποτε γνωρίζει. Πού διαφέρουν οι Κληρικοί από τους λαϊκούς. Στους ναούς της Ορθοδοξίας η διάκριση κληρικών και λαΪκών είναι φανερή. Οι κληρικοί εισέρχονται στο Ιερό, ενώ οι λαϊκοί δεν δύνανται να εισέλθουν κι όταν εισέρχονται δεν τηρούν το τυπικό των ναών της Ορθοδοξίας.

moschoblog.blogspot.com

moschoblog.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: