8.11.18

ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Τρεις παραβολές του Χριστού δυσκολεύεται να καταλάβει ένας κόσμος που σκέφτεται με το μυαλό αντί με την καρδιά. Κι οι τρεις αναφέρονται σε συμφωνίες, σε αμοιβές και σε χρήματα. Και τις τρεις τις θεωρεί άδικες. Μία είναι η παραβολή του Ασώτου Υιού, στην οποία ο πατέρας του ασώτου, δίδει ανταμοιβή για την επιστροφή του ασώτου γιου μεγαλύτερη από αυτήν του γιου που παρέμεινε κοντά στον πατέρα του και δεν υπήρξε σπάταλος. Ο γιος αυτός θεωρεί ότι ο πατέρας του τον αδικεί, γιατί θεωρεί την περιουσία του πατέρα του δική του. Ο πατέρας του θα μπορούσε να του πει, τη δική σου περιουσία μπορείς να τη μοιράζεις όπως θέλεις, αλλά όχι και τη δική μου. Δεν του είπε αυτό όμως, του είπε ότι είναι χαρούμενος γιατί ο γιος του ήταν νεκρός και ανέζησε, απωλωλός και ευρέθη.

Η άλλη παραβολή είναι για τον Επιστάτη, που όταν έμαθε ότι ο κύριος της περιουσίας θα τον διώξει χάρισε ένας μέρος από τα χρέη των οφειλετών της περιουσίας. ΚΙ αντί να τον ψέξει ο ιδιοκτήτης που χάρισε την περιουσία του σαν να ήταν δική του, τον επήνεσε. Αυτό ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Πώς χάρισε τα χρέη; Δικά του ήταν και τα χάρισε;
Ο ιδιοκτήτης σκέφτηκε ότι ο Επιστάτης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ο ίδιος. Γι΄αυτό κι αντί κατηγόριας του έδωσε έπαινο.

Η τρίτη δύσκολη παραβολή είναι αυτή του ιδιοκτήτη του αμπελώνος που πληρώνει όλους το ίδιο ενώ δεν δούλεψαν όλοι τις ίδιες ώρες. Αυτοί που δούλεψαν περισσότερες ώρες, διαμαρτυρήθηκαν γιατί έλαβαν όσο κι οι άλλοι που δούλεψαν λιγότερες ώρες. Ο ιδιοκτήτης τους είπε ότι είναι πονηροί ενώ αυτός είναι αγαθός. Πολλοί που ακούν την παραβολή αυτή, δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί είναι πονηροί. Είναι πονηροί γιατί δεν έχουν αγαθή καρδιά για να καταλάβουν τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης φέρθηκε στους εργαζομένους με αγάπη, σαν πατέρας. Όποιο δάχτυλο του χεριού σου κι αν κόψεις το ίδιο πονάει, λέει η λαϊκή παροιμία. 

Ο ιδιοκτήτης πόνεσε όλους το ίδιο και γι΄αυτό τους πλήρωσε το ίδιο και δεν αδίκησε αυτούς που εργάστηκαν περισσότερες ώρες γιατί τους πλήρωσε την αμοιβή που συμφώνησαν, ενώ στους άλλους τους χάρισε την αμοιβή για τις ώρες που δεν εργάστηκαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: