1.11.18

Θείος έρως

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι σε κάθε συμφορά μεγάλη η μικρή, η αιτία που υποφέρουμε είναι η ίδια, το ότι δεν αγαπάμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας το Χριστό.

Τί θα γινόταν αν αγαπούσαμε πάνω από όλα το Χριστό; Στην ιταμότητα και στη βία των συμφορών , θα αντιτάσσαμε την αγάπη του Χριστού, Κατά την προφητεία του ΗσαΪα "Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν" , (Ματθ.η΄, 17)

Δεν υπάρχουν σχόλια: