27.8.17

Καϋμένοι Γεργεσηνοί!Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

"Και ιδού πάσα η πόλις εξήλθεν εις συνάντησιν τω Ιησού
και ιδόντες αυτόν, παρεκάλεσαν όπως μεταβή από των ορίων
αυτών" (Ματθ.η΄ 28-34)


Καϋμένοι Γεργεσηνοί!
Σαν τους δαίμονες
φοβήθηκαν:"Τί ήλθες
εδώ να μας βασα-
νίσης πριν την ώρα μας;


Δεν υπάρχουν σχόλια: