28.8.17

ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Δεν αγνοούμε για ποιον
προσευχόμαστε.
Μια ζεστή παρόρμηση
αγάπης κινεί
την προσευχή στην καρδιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: