4.8.17

Η έννοια του ρευστού

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Να μην έχει μια χώρα
εθνικό νόμισμα
είναι τόσο τρελό, όσο
το να μην ταξιδεύουν
τα πλοία...ελλείψει εισιτηρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: