20.8.17

Η γνώση της αλήθειας είναι νίκη

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Η μεγαλύτερη νίκη
του προαιώνιου
Εχθρού του ανθρώπου
είναι να πείθει
ότι δεν υπάρχει

Γνωρίζοντας την αλήθεια
νικάμε τον εχθρό.
Κανένας δεν πιστεύει
το διάβολο
όταν ξέρει ποιος είναι.

"Γνώσεσθε την αλήθεια
και η αλήθεια
ελευθερώσει υμάς",
λέει ο Κύριός μας
Ιησούς Χριστός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: