30.8.17

Το όνομα του Βόλου


Του Μόσχου Λαγκουβάρδου


Από πού προέρχεται το όνομα του Βόλου; Συνηχεί με τις λέξεις «σβώλος», «βολβός», «βολή», «βολά», «βόλομαι», «βόλβη», «βολβός», «βουλή», «βολεύω», «βουλευτής» κ.ά. Νοηματικά όλες αυτές οι λέξεις περιέχουν την έννοια του «στρόγγυλου», της «περιστροφής γύρω από τον εαυτό τους». Αν ο ιδρυτής του Βόλου ονόμασε την πόλη από την μορφολογία τους εδάφους, νομίζω δεν θα εύρισκε πιο ταιριαστό όνομα. Πράγματι, αν δεις την πόλη από ψηλά, σου δίνει την εντύπωση ότι η πόλη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της.

Αν πάλι, ο ιδρυτής του Βόλου ονόμασε την πόλη από τον χαρακτήρα των ανθρώπων, που την κατοικούσαν στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της, επίσης είναι επιτυχής η επιλογή της λέξης «βόλος», η οποία στον Ομηρο σημαίνει επιθυμία αλλά και στροφή; Ο Βόλος είναι ωραία, επιθυμητή πόλη, οι κάτοικοι σοβαροί, ενδοστρεφείς, όπως και οι σημερινοί Βολιώτες, άρα καθόλου απίθανο να ονόμασε την πόλη, από τον χαρακτήρα των κατοίκων. Όσοι βέβαια δεν γνωρίζουν την έννοια της ενδοστρέφειας θεωρούν τους Βολιώτες «κλειστούς», αλλά ο ιδρυτής της πόλης, πήρε μια αρετή, για να ονομάσει την πόλη του, όπως είναι λογικό και δεν θα έπαιρνε κάποιο ελάττωμα. Ο ιδρυτής του Βόλου δεν θεωρούσε καθόλου τους Βολιώτες κλειστούς χαρακτήρες.

Ο Βόλος είναι αρχαία πόλη, όπως αρχαία είναι επίσης η «νήψη» και η Νηπτική Παράδοση της Ορθοδοξίας. Οι Λατίνοι που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την «Νήψη», δηλαδή την ενδοστρέφεια και την αυτοεξέταση των ορθοδόξων, τους ονόμαζαν σκωπτικά «ομφαλοσκόπους». Και τώρα δεν κατανοούν το πνεύμα της Ορθόδοξης Νηπτικής Παράδοσης. Η εγρήγορση ή αλλιώς «νήψη» είναι χαρακτηριστικό των ορεσίβιων, (η Ελλάδα είναι γεμάτη βουνά) σε αντίθεση με τους κατοίκους των πεδιάδων, που τους χαρακτηρίζει ο περισπασμός του νου προς τα έξω. Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας ονομάζουν τον περισπασμό του νου προς τα έξω δαιμονιώδη ή θηριώδη. «Νους σκεδανύμενος επί τα έξω, δαιμονιώδης ή θηριώδης εστί». Ενώ αντιθέτως οι αρετές της εγρήγορσης (Νήψη) είναι η ηπιότητα, η αυτοεξέταση, η διαρκής μνήμη του Θεού.

Προσωπικά έχω την δική μου εξήγηση της ονομασίας του Βόλου και αυτή είναι η ομηρική λέξη «βολά», που σημαίνει «φορά», όπως ακριβώς την χρησιμοποιεί ο απλός κόσμος. Από την πρώτη φορά (βολά) που είδα το Βόλο, ήξερα από την εμπειρία μου, ότι η ετυμολογία του είναι η λέξη «βολά», γιατί δεν αντέχεις να την δεις μόνο μία «βολά» και θέλεις να την βλέπεις πολλές «βολές» εξ ου και το όνομα Βόλος. Την ερμηνεία αυτή ενισχύει και η άλλη ερμηνεία της λέξης, επίσης ομηρική, η ερμηνεία του επιθυμητού. «Βόλομαι» στον Όμηρο σημαίνει επιθυμώ. Ο Βόλος είναι όμορφη πόλη και επιθυμητή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: