27.3.21

ΜΥΛΟΣ

 ΜΥΛΟΣ

Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβεις
Όταν ο αποικιοκράτης κατέβαινε
απ΄ το λεωφορείο, φώναζε κάποιον ιθαγενή,
να του κουβαλήσει τις βαλίτσες του.
Κι όταν έφταναν στον προορισμό τους,
ο ιθαγενής εισέπραττε μια κλωτσιά.
Κάποτε οι αποικιοκράτες έφυγαν
από τις χώρες της Αφρικής.
Πώς έφυγαν; Με τις κλωτσιές.

Μια παροιμία λέει: «μπάτε σκύλοι αλέστε
και αλεστικά μη δώσετε.»
Σκύλοι είναι αυτοί που μετατρέπουν
τους άλλους σε θύματα. Μύλοι
είναι τα θύματα, που αλέθουν
και εισπράττουν κλωτσιές.

Την εποχή αυτή, σκύλοι και μύλοι
δεν ξεχωρίζουν. Αυτός
που είναι σκύλος σε μια περίπτωση,
σε μια άλλη περίπτωση είναι μύλος.
Αυτό που μπορεί να καταστρέψει
τον κόσμο, την εποχή αυτή,
είναι ο Μύλος - συνώνυμο του Χάους.

Μόσχος Λαγκοιυβάρδος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: