25.2.21

Η αίσθηση της παρουσίας του Θεού

 

 

Όταν με τη λογική δεν υπάρχουν περιθώρια αισιοδοξίας, ο χριστιανός υπερβαίνει  τα κάθε είδους εμπόδια , υπό την προϋπόθεση ότι δε λυπεί τον Ιησού με τις πράξεις του. Με την προϋπόθεση αυτή βλέπει τον Κύριο να τον στηρίζει για να μην κλονιστεί. Έχει αυτό που λέγεται «θεϊκή παρρησία» ή «αίσθηση της παρουσίας του Θεού» έχουμε δηλαδή το θάρρος να καταφεύγουμε στο Θεό και να πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει. Ζητείτε και πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θα λάβετε. Αιτείτε και δοθήσεται υμίν, κρούετε και ανοιγήσεται, υπό την  προϋπόθεση ότι πιστεύουμε. Δεν έχουμε θεϊκή παρρησία ούτε αίσθηση της παρουσίας του Θεού, χωρίς πίστη στο Θεό. 

Στην επίθεση του τρόμου αμυνόμαστε με την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Πρέπει να έχουμε μέσα μας το Θεό για να έχουμε την αίσθηση της παρουσίας Του. Στην ιταμότητα του επιτιθεμένου πρέπει να αντιτάξουμε τον θείο έρωτα, όπως έκαναν οι Τρεις Παίδες εν τη καμίνω. Λέει ο ύμνος

«Ιταμώ πυρί τε και θυμώ, θείος έρως αντιταττόμενος».

(Στην προκλητική αναίδεια του τυράννου και στη φωτιά, αντιτάσσοντας τον θείο έρωτα).

Όταν αντιμετωπίζουμε τον τρόμο, να επικαλούμαστε τη θεία βοήθεια.

 «Ότι τοiς αγγέλοiς αυτού εντελείται περί σου,

του διαφυλάξαι σε εν πάσαις ταις οδοίς σου.

Επί χειρών αρούσι σε,

μήποτε προσκόψης επί λίθον τον πόδα σου» Ψαλμός 90ός

 Οι αρχαίοι, σύμφωνα με την μυθολογία τους, όταν αντιμετώπιζαν τον τρόμο, δεν κοίταζαν τον τρόμο κατά πρόσωπο, για να μην τους ακινητοποιήσει. Σαν τον Περσέα που κοιτάζοντας την Μέδουσα μέσα στον καθρέφτη, της έκοψε το κεφάλι.

 Ο καθρέφτης είναι ένα σύμβολο της δύναμης που δεν γνωρίζει ο εχθρός. Η δύναμή μας είναι η ελπίδα μας και η πίστη μας στο Χριστό. Έχουμε ένα θησαυρό μέσα μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, κρυμμένο μέσα σε οστράκινα σκεύη. Στον τρόμο επικαλούμαστε το Χριστό

Δεν υπάρχουν σχόλια: