16.3.14

ΕΥΛΟΓΙΑ

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

"Ευλογείτε και μην καταράσθε" (Ρωμ.12,14)

Η ευλογία είναι του Θεού. Ευλογία είναι ευχή για το καλό. Η κατάρα είναι ευχή για το κακό. Όταν ευχόμαστε το καλό μετέχουμε στην άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Όταν ευχόμαστε το κακό μετέχουμε στο πονηρό πνεύμα.

Τί να κάνουμε; Να μην στηλιτεύουμε το κακό, για να μην το μνημονεύουμε και μετέχουμε στο πονηρό; Το πονηρό πνεύμα ζητεί να μετέχουμε σ΄ αυτό. "Βρίστε με", λέει ," και πείτε το όνομά μου καθαρά".

Η Εκκλησία απαντάει στο ερώτημα, ζητώντας από τους πιστούς να έχουν διάκριση και να μην βάζουν το πνεύμα να μετέρχεται έργα που ανήκουν στη διάνοια. Με άλλα λόγια,να μη βάζουν τον καπετάνιο στο κουπί και τον μούτσο στο τιμόνι.

"Μετέχω στο πνεύμα, σημαίνει το πνεύμα μου γίνεται ένα με το πνεύμα στο οποίο μετέχει. Όταν μετέχει στο πνεύμα του Θεού γίνεται ένα με το πνεύμα του Θεού, όταν μετέχει στο πονηρό πνεύμα, γίνεται ένα με το πονηρό πνεύμα. Να μην γίνεται το πνεύμα μας ένα με το πονηρό πνεύμα. Αρκεί η διάνοια να ασχοληθεί με αυτό. Αυτό σημαίνει ο λόγος των Πατέρων μας "Μη βάζεις καρδιά σ΄ αυτό" .

"Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου" (Ψαλμός 50ός).

Δεν υπάρχουν σχόλια: