18.3.14

ΤΟ ΚΑΙΡΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Είναι πολιτικά ή οικονομικά τα αίτια τα οποία οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση;

Πιστεύω ότι δεν είναι ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά τα αίτια. Γι' αυτό και δεν ελπίζω ότι θα διορθώσουν την κατάσταση οι πολιτικοί ή οι οικονομολόγοι.

Πιστεύω ότι τα αίτια είναι ηθικά και είναι γνωστά σε όλους, αρκεί να ρωτήσει καθένας τον εαυτό του.

"Ο μεν γάμος έτοιμος εστιν, οι δε κεκλημένοι ουκ ήσαν άξιοι." (Ματθ. ΚΒ΄, 2-14).

Δεν υπάρχουν σχόλια: