15.4.21

Η διδασκαλία της εγρήγορσης

 

ΈΈνα  ρωσικό τραγούδι για τους κυνηγούς λέει,  « Ο κυνηγός βρίζει τον εαυτό του./ Δεν ξέρει πώς να ζει και να υπηρετεί.» Το ρωσικό αυτό  τραγούδι ακούγεται στην αρχή της κινηματογραφικής ταινίας του Ακίρα Κουροσάβα, «Ντερσού Ουζαλά», η οποία είναι ένας ύμνος στη φιλία. Ο Ιησούς ονομάζει τους Μαθητές Του, φίλους, δηλαδή «αγαπημένους». Η λέξη «φιλώ» στην ελληνική γλώσσα σημαίνει «αγαπώ». «Σίμων Πέτρε, φιλείς με πλείον των άλλων;», Σίμων Πέτρε, μ’ αγαπάς περισσότερο από τους άλλους;

·     Δεν κυνηγάς πράγματα, αλλά ό,τι σου δίνει ο Θεός, λέει ο Αμερικανός ποιητής Robert Lax,  που έζησε ως ερημίτης στην Κάλυμνο και στην Πάτμο. Ό,τι σου δίνει ο Θεός, το δέχεσαι με ευχαρίστηση και με ευγνωμοσύνη. Το βλέπεις  σαν ένα λουλούδι, που ανθίζει.

·     Το ίδιο ερώτημα που θέτει ο κυνηγός στον εαυτό του, τίθεται μπροστά σε κάθε άνθρωπο: Πώς να ζει;  Να ζει με οργή ή να ζει με εσωτερική ειρήνη;    

·     Εξαρτάται πώς βλέπουμε τη ζωή. Βλέπουμε τη ζωή με εγρήγορση ή βλέπουμε τη ζωή χωρίς εγρήγορση. Η Παράδοση του ελληνικού λαού είναι Παράδοση της Εγρήγορσης, δηλαδή της αδιάλειπτης μνήμης του Θεού.

·     Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάζουμε τα εξής για τη ζωή του ανθρώπου: «Είπεν ο Κύριος τοις εαυτού Μαθηταίς. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι. (…) Βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε. Ουκ οίδατε γαρ πότε ο καιρός εστιν.. (…) Α δε υμίν λέγω, πάσι λέγω. Γρηγορείτε.»(Μάρκ.ιγ’, 31-37, ιδ, 1-2).

·     Και στην Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους διαβάζουμε τα εξής για την εγρήγορση: «Μηκέτι υμάς περιπατείν καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατεί εν ματαιότητι του νοός αυτών.»

    Μόσχος Λαγκουβάρδος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: