1.5.19

ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΣΗ !

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Η αληθινή έννοια της εξιδανίκευσης δεν είναι να θεωρούμε ωραίο αυτό που δεν είναι πραγματικά ωραίο! Το αντίθετο: εξιδανίκευση είναι όταν κάνουμε σωστή διάκριση, ανάμεσα στο πραγματικά ωραίο και στο ψεύτικο και φανταστικό.

'Οταν μας κάνει η ανάγκη καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαίο είναι να ξέρουμε να διακρίνουμε τα υγιή και δυνατά στοιχεία της ζωής από τα ασθενικά και ανίσχυρα.

Όσοι από μας προτιμούν την αισθητική αποτίμηση της ζωής, κατανοούν ότι είναι ανάγκη στον τομέα που υπηρετούν και στη ζωή τους γενικά, να εξιδανικεύουν τα πράγματα. Να κάνουν ακριβώς αυτό: να διακρίνουν τα υγιή και δυνατά στοιχεία της ζωής από τα ασθενικά κι αυτά που άγονται προς θάνατον.

Οι παλιοί φωτογράφοι όταν ήθελαν να φωτογραφίσουν ένα θέμα, χρησιμοποιούσαν τη λέξη "αποθανατίζω". Σημαίνει ότι επέλεγαν μόνο τα στοιχεία εκείνα, που άξιζε να μείνουν και τα άλλα τα αφαιρούσαν. Αυτό εννοεί ο Άντον Τσέχωβ όταν λέει, πως το γράψιμο είναι σβήσιμο!

Με αυτό το πνεύμα αυτό νομίζω ότι καταλαβαίνω τί εννοεί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς του Γαλάτες: Παραθέτω μερικές γραμμές από το Δ΄Κεφάλαιο:

"Αλλά τότε μεν ουκ ειδότες Θεόν εδουλεύσατε τοις μη φύσει ούσι θεοίς. νυν δε γνόντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, πώς επιστρέφετε πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, οις πάλιν άνωθεν δουλεύειν θέλετε; ημέρας παρατηρείσθε και μήνας και ενιαυτούς! φοβούμαι υμάς μήπως ειική κεκοπίακα."

ΟΙ Γαλάτες φαίνεται ότι το είχαν "ρίξει" στα ζώδια!

moschoblog.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: