14.5.19

Απολύτρωση

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Η ανθρώπινη θέληση είναι εκ φύσεως αγνή και καθαρή. Όλα τα ακάθαρτα στοιχεία , δηλαδή τα πάθη, που προσκολλήθηκαν στον άνθρωπο, είναι ξένα προς τον αληθινό εαυτό του. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο καλόν.

Ο Ιησούς προτρέπει τους μαθητές του να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Τους λέει ότι μπορούν από μόνοι τους να γνωρίζουν ότι δεν απέχουν από τη βασιλεία του Θεού, όπως γνωρίζουν από τα δέντρα ότι εγγίζει το θέρος. «Ανακύψατε και επάρατε τας κεφαλάς υμών, διότι εγγίζει η απολύτρωσις υμών». ( Κοιτάξτε ψηλά και αναθαρρείστε, γιατί πλησιάζει η ώρα του λυτρωμού σας).

Ο Ιησούς είναι βασιλεύς δικαιοσύνης και ειρήνης. Πότε άραγε είμαστε κοντά στη βασιλεία του Θεού; Πότε μπορούμε από μόνοι μας να ξέρουμε ότι είμαστε κοντά στην απελευθέρωση από τα πάθη;; Μπορούμε από μόνοι μας να ξέρουμε, αν έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό. Αυτή μας η ελπίδα μας ασφαλίζει και μας βεβαιώνει σαν άγκυρα.

Η βασιλεία του Θεού είναι αιώνιος. Δεν έχει χρονικά και τοπικά όρια, όπως όλα τα φαινόμενα αυτού του κόσμου, τα οποία έρχονται και παρέρχονται. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι». (Ο ουρανός και η γη θα πάψουν να υπάρχουν, τα λόγια μου ποτέ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: