5.3.18

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ;

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ;

Άστραψε φως και γνώρισε
ο νιος τον εαυ-
του, γράφει ο ποιη-
τής. Γιατί είναι
τόσο σπουδαίο αυτό;

Η φύση δεν γνωρίζει
τον εαυτό της. Η θά-
λασσα, τα βουνά, τα δέν-
τρα, τα ζώα, δεν
γνωρίζουν τον εαυτό τους.

Γιατί παρομοιάζει με φως
αστραφτερό, ο
ποιητής, τη γνώση του
εαυτού, πού μόνο
στον άνθρωπο δόθηκε;

Γιατί να γνωρίζει η
Φύση τον εαυ-
τό της; Τί μ' αυτό αν δεν
γνωρίζει τον ε-
αυτό της; 'Ενας εκκεν-

τρικός εκατομμιούχος
εγραψε όλη
την περιουσία του
στη γάτα του. Γνω-
ρίζει η γάτα ότι

είναι κληρονόμος μιας
τεράστιας πε-
ριουσίας; Ο άνθρωπος
γνωρίζει τον ε-
αυτό του και θεωρεί

όλα τα άλλα σκύβαλα
μπροστά στον θησαυ-
ρό του! Κάποιος βρίσκει ένα
θησαυρό σ' ένα
χωράφι και πουλάει όλα

τα υπάρχοντά του κι α-
γοράζει το χωρά-
φι με το θησαυρό του!
Θα εύρισκε το
θησαυρό, αν δεν γνώρι-

ζε την αξία του;


(Από τη Συλλογή "ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗΣ")

Δεν υπάρχουν σχόλια: