4.3.18

Πώς απολαμβάνουμε τις αρρώστιες μας;

Μόσχου Λαγκουβάρδου

ΠΩΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΜΑΣ;

Πώς απολαμβάνουμε
τις αρρώστιες μας;
Απολαμβάνουμε τις
αρρώστιες μας γιατί
γινόμαστε αντικείμενο

προσοχής και περιποί-
ησης, ενώ δεν
κάνουμε τίποτε για
να γίνουμε καλά.
Ο Κύριος ρωτούσε

πάντα, θέλεις να γίνεις
καλά, εννοώντας,
θέλεις να κάνεις κάτι
για να γίνεις καλά;
Φυσικά η απάντηση

είναι, όχι δεν θέλω
να κάνω κάτι!
Παράδειγμα το υπερ-
βολικό βάρος
ή το κάπνισμα: απο-

λαμβάνουμε το να μην
κάνουμε τίποτε.
Μόνον οι πλούσιοι α-
πολαμβάνουν το να ζουν
χωρίς να κάνουν τίποτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: