29.3.18

Ο ΤΟΠΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ" (Ζαν Λυκ Γκοντάρ)

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

"Ο τόπος ανήκει σ' αυτούς
που έγραψαν την
ιστορία του". Έγρα-
ψαν την ιστορία
της Μακεδονίας οι

Σλάβοι κι οι Τουρκαλβανοί΄;
Πού είναι αυτή
η ιστορία τους; Ποιά
επιστημονική
κοινότητα την είδε ποτέ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: