9.2.17

Το ωραίο υπάρχει παντού!

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Το ωραίο όπως κι η ψυχή (πνεύμα) του ανθρώπου υπάρχει παντού και μέσα στον άνθρωπο και έξω από αυτόν. Αν δεν έχουμε μέσα μας το ωραίο ούτε έξω υπάρχει για μας για να το δούμε, αν και μπορεί να ονομάζουμε διάφορα πράγματα ωραία.

Πώς γνωρίζουμε ότι μέσα μας υπάρχει το ωραίο; Το ξέρουμε και μάλιστα είμαστε βέβαιοι, σαν τον Οδυσσέα, που τον έτρωγε η νοσταλγία της πατρίδας του,

" Αυτάρ Οδυσσεύς/ ιέμενος και καπνόν αποθρώσκοντα νοήσαι/ ης γαίης, θανέειν ιμείρεται."

('Ομως ο Οδυσσεύς /θέλοντας και καπνόν ανερχόμενο να νοήση
/ από τη γη του, ν' αποθάνη ποθεί.)

(Μετάφρασις Κώστας Δούκας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: