8.2.17

ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Η Νέα Εποχή προκειμένου να επιβάλει την αίρεση του οικουμενισμού παντού, η οποία εξυπηρετεί τα σχέδια της παγκόσμιας κυριαρχίας της, πιέζει να διδάσκονται οι μαθητές θρησκειολογία, αντί τη θεολογία της Ορθοδοξίας. Οι μαθητές θα αποκτούν  γνώσεις γύρω απ' τις διάφορες θρησκείες. Καμία  όμως θρησκεία δεν μπορείς να ξέρεις σωστά, αν δεν ξέρεις σωστά τη θρησκεία σου, το ίδιο όπως καμία ξένη γλώσσα δεν μπορείς να μάθεις σωστά, αν δεν ξέρεις σωστά την μητρική σου γλώσσα.

Η Ορθοδοξία όμως δεν είναι θρησκεία, αλλά ιατρική επιστήμη. Όπως δεν αρκεί να ξέρεις όλους τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης της ιατρικής για να κατέχεις την ιατρική, αν δεν την εξασκήσεις, έτσι και με την Ορθοδοξία, δεν ξέρεις την Ορθοδοξία, αν δεν είσαι ορθόδοξος, αν δεν έχει με λίγα λόγια ορθή δογματική συνείδηση. Πρώτα λοιπόν οι μαθητές θα αποκτήσουν ορθό δογματική συνείδηση και κατόπιν θα μπορέσουν να μάθουν τί είναι Ιουδαϊσμός, Μωαμεθανισμός, ΙνδουΪσμός, Ταοϊσμός, Βουδισμός κ.λ.π.

Δεν θα μπορέσουν να μάθουν ακριβώς τί είναι π.χ. Ταοϊσμός, αν δεν έχουν ορθή δογματική συνείδηση, αν δηλαδή δεν έχουν βιώσει τον ορθόδοξο δρόμο. Το ίδιο δεν θα μπορέσουν να γνωρίσουν τί είναι π.χ. έλεγχος του νου με τη μέθοδο Σίλβα ή με τον Διαλογισμό του Βουδισμού, αν δεν γνωρίσουν την νηπτική θεωρία και την καρδιακή προσευχή του Ιησού. Δεν θα μπορέσουν να τα ξεχωρίσουν όλα αυτά και θα σχηματίσουν την λανθασμένη άποψη ότι η διαφορά της Ορθοδοξίας από τις θρησκείες του κόσμου είναι επουσιώδης, ενώ τις χωρίζει μέγα χάσμα. ΌΠως λέει ο μεγαλύτερος δογματικός θεολόγος της εποχής μας ο Ιωάννης Ρωμανίδης, στο σύγγραμμά του περί Συμβολικής Θεολογίας, οι θρησκείες είναι αρρώστια, που μόνο η Ορθοδοξία μπορεί να την θεραπεύσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: