22.10.16

Η σιωπή είναι η γλώσσα των τελείων

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου
Ποιοί είναι οι τέλειοι; Τέλειος δεν είναι κανένας. Τέλειος είναι μόνο ο Θεός. Ε, τότε ποιοί είναι οι τέλειοι;
Τέλειοι είναι αυτοί που έφτασαν στο τέλος του δρόμου. Οι δημιουργοί της γλώσσας, ευτυχώς , προσέβλεπαν στο ανώτερο, στο πνευματικό. Τέλειος οπωσδήποτε δεν είναι κάποιος βρίσκεται στη σκάλα του κακού.
Ο Απόστολος Παύλος γράφει για τον εαυτό του: στη δεύτερη επιστολή του προς τον Τιμόθεο: " Συ δε νήφε εν πάσι. κακοπάθησον , έργον ποίησον ευαγγελιστού, την διακονίαν σου πληροφόρησον. εγώ γαρ σπένδομαι , και ο κααιρός της εμής αναλύσεως εφ΄στηκε. τον αγώνα τον καλό ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα. λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης σστέφανος, ον αποδ΄σει μοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκιος κριτής, ου μόνον εμοί, αλλά και πάσι της ηγαπηκόσι την επιφάνειαν αυτου.
Οι Πατέρες της Εκκλησίας λένε, ότι η σιωπή είναι η γλώσσα των τελείων. Η σιωπή, λοιπόν, είναι αυτών που έφτασαν στο τέλος του δρόμου. Ποιός είναι ο δρόμος , όπως προκεύπτει από τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο:
Νομίζω είναι ο δρόμος της "νηψεως". "Συ δε νήφε εν πάσι". Αυτός ο δρόμος είναι της Ορθόδοξης Παράδοσης, ο δρόμος της φώτισης. Η φώτιση είναι το δεύτερο στάδιο της ασκήσεως. Το πρώτο είναι της κάθαρσης, το δεύτερο είναι της φώτισης, στο οποίο ο πορευόμενος εν νόμω Κυρίου, νήφει, δηλαδή προσέχει μέσα στην καρδιά του, να είναι καθαρή από σκέψεις και επιθυμίες μάταιες, αλλά ακόμα και από σκέψεις καλές. Και το τρίτο στάδιο είναι του δοξασμού δηλαδή της ένωσης με το Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: