30.1.14

ΕΜΠΟΡΙΟΚΡΑΤΙΑ

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Εμποριοκρατία δεν σημαίνει αυτό που λέει η λέξη, ότι επικρατεί το εμπόριο παντού. Σημαίνει βέβαια κι αυτό, αλλά οι οικονομολόγοι όταν μιλούν για την εμποριοκρατία εννοούν την παρέμβαση του κράτους στις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Τί είναι εμποριοκρατική παρέμβαση του κράτους; Είναι να χρησιμοποιεί το κράτος τις υπηρεσίες του και τα όργανά του , να "επηρεάζουν" με διάφορους τρόπους τους εμπόρους ενός άλλου κράτους για να εξασφαλίζουν ευνοϊκότερους τρόπους συναλλαγών από τους άλλους ανταγωνιστές.

Παρόλο που η εμποριοκρατία στην επιστήμη και στην πράξη δέσποσε στο 16ο μέχρι 18ο αιώνα στην Ευρώπη, φαίνεται ότι μερικές χώρες , ας μην αναφέρουμε ονόματα εφαρμόζουν και σήμερα εμποριοκρατικές μεθόδους, κατά κόρον , στην Ελλάδα, και ανταγωνίζονται τις χώρες, οι οποίες εξάγουν ομοειδή προϊόντα στη χώρα μας.

Εμβαθύνοντας στην ερμηνεία της λέξης εμποριοκρατία,(μερκαντιλισμός από το λατινικό "μερκατούρα" που σημαίνει εμπορία), θα μπορούσαμε να εννοήσουμε το φαινόμενο αυτό, σαν εξάπλωση του εμπορίου σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν στο μυαλό τους τίποτε άλλο, νύχτα και μέρα, παρά το εμπόριο και το κέρδος.

Οι αξίες που δεν αποτιμώνται με το χρήμα δεν υπάρχουν. Ή "παν ότι αποφέρει κέρδος , θεωρείται θεμιτόν".

Όταν η αρρώστια αυτή κολλήσει όλο τον κόσμο, κάποτε συνειδητοποιούν οι άνθρωποι ότι τα χρήματα δεν είναι το παν και αγωνίζονται να περιορίσουν το εμπόριο στο χώρο του.

Και πάλι οι αρχαίοι Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι σ΄ αυτό και εθέσπισαν ρήτρες του πολιτισμού, για να μην γίνει η ζωή εμποριοκρατική κόλαση. ΌΠως είναι π.χ. η ρήτρα της "Καλής Πϊστης", των "Συναλλακτικών Ηθών" και άλλες.

Δείτε αυτές τις ρήτρες και εμβαθύνατε στο νόημά τους, για να εκτιμήσετε σωστά μερικά "κατορθώματα" των διαφωτιστών. Π.χ. τί σημαίνει η διακήρυξη της Γαλλικής Επανάστασης, όταν λέει, ότι "εμείς δεν θέλουν να είναι το ήθος, το θεμέλιο της κοινωνίας μας".

Δεν υπάρχουν σχόλια: