24.1.14

ΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Μου τηλεφώνησε κάποια γνωστή κυρία από την Αθήνα και μου ζήτησε δανεικά.

-Πότε θα τα επιστρέψετε; ρώτησα.
-Αυτό δεν το συζητώ, είπε.

'Οτι οι άνθρωποι συζητούν μόνο αυτό που τους ενδιαφέρει τους ίδιους και δεν συζητούν αυτό που ενδιαφέρει τους άλλους, ίσχυε από πάντα και όχι μόνο στην πολιτική. Γι΄ αυτό αναγκάστηκε να πει ο Απόστολος Παύλος "οι πάντες τα εαυτών ζητούσι".

Ο κόσμος είναι τόσο τυφλωμένος από αυτό που τον ενδιαφέρει, ώστε δεν βλέπει καθόλου, τί ενδιαφέρει ή δεν ενδιαφέρει τον άλλον.

Μπορεί να κάνεις παρέα πολύ καιρό με κάποιον και να μην ξέρει τί σε ενδιαφέρει πέραν από αυτά που ενδιαφέρουν τον ίδιον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: