22.1.14

Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε χαρά μακριά από το Θεό

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

"Ευφρανθήσεται δίκαιος εν τω Κυρίω και ελπιει επ΄ Αυτόν, και επαινεθήσονται πάντες οι ευθείς τη καρδία" (Ψαλμ. ΞΓ,11)

Για να καταλάβουμε γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει αλλού χαρά, εκτός απ΄ το Θεό , να παραλληλίσουμε τον άνθρωπο με ένα πράγμα, που είναι πολύ γνωστό, το αυτοκίνητο π.χ. Όπως το αυτοκίνητο πρέπει να το διατηρούμε όμοιο με αυτό που έφτιαξε ο κατασκευαστής του και όχι διαφορετικό, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να διατηρείται όμοιος με τον εαυτό του, όπως τον έπλασε ο Θεός.

Το αυτοκίνητο λειτουργεί καλά, αν το χρησιμοποιείς όπως το έκανε η "μάνα του", ο κατασκευαστής του. Αν προσθέσεις ξένα σώματα επάνω του και το κάνεις αγνώριστο, ώστε να μην είναι όμοιο με το αληθινό, το αυτοκίνητο αυτό δεν θα λειτουργεί καλά. Θα έχει "κρίση ταυτότητας", που λέμε, σαν αυτήν που έχουμε εμείς τώρα, ως λαός, με το να τρώμε το ασυνείδητο της Ευρώπης στη "μάπα".

Δεν υπάρχουν σχόλια: