14.1.14

"ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ"*

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Το κριτήριο για να διακρίνουμε τους ανθρώπους και τις εξουσίες είναι η φροντίδα των φτωχών και των αδυνάτων.
Με ποιους, λοιπόν, πολιτικούς και με ποια πολιτικά κόμματα πρέπει να έχουμε καλές ελπίδες ότι θα εργαστούν για την φροντίδα των φτωχών και των αδυνάτων;
Γιατί να κάνουμε πως δεν βλέπουμε τις αντιφάσεις των πολιτικών και των πολιτικών κομμάτων; Χάριν τίνος να μην βλέπουμε πως ενώ υπόσχονται κοινωνικό κράτος, ταυτοχρόνως είναι εναντίον της πίστης στον Ιησού και στη διδασκαλία Του; Δεν θέλουν τα παιδιά μας να παίρνουν χριστιανική αγωγή, δεν θέλουν την προσευχή, τις εικόνες ή οι ίδιοι δεν βαφτίζουν τα παιδιά τους;
Ο Ιησούς ταύτισε τον εαυτό Του με τους ταπεινούς, και τους ελαχίστους. Διώχθηκε από την εξουσία της εποχής Του και υπέμεινε για μας τους αμαρτωλούς τον ατιμωτικό θάνατο του σταυρού.
Πώς πρέπει να ζούμε και να υπερβαίνουμε τις καθημερινές ανάγκες μας, σύμφωνα με τη φιλοσοφία των πολιτικών; ; Να μην πιστεύουμε στην ειρήνη, στη δικαιοσύνη, στην ενότητα, στην αλληλεγγύη, στην αδελφοσύνη; Με ποιο πρότυπο άλλο να ζούμε εκτός από αυτό που υπάρχει, του Ιησού Χριστού;
Ο Θεός είναι το μόνο Ον που είναι ελεύθερο από τις ανάγκες. Και εμείς οι άνθρωποι είμαστε παιδιά Του και αγωνιζόμαστε με τη βοήθειά Του, να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, ελεύθεροι από την καταπίεση των αναγκών.
Η διδασκαλία του Ιησού Χριστού σκανδάλισε τους Φαρισαίους, τους πλουσιότερους και τους ισχυρότερους από τους Ιουδαίους της εποχής Του. Όταν οι μαθητές του Ιησού του είπαν , "ξέρεις πως οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν με τη διδασκαλία σου, ο Ιησούς είπε: «Πάσα φυτεία , ην ουκ εφύτευσεν ο Πατήρ μου ο ουράνιος,εκριζωθήσεται. Άφετε αυτούς, οδηγοί εισί τυφλοί τυφλών.» (Κάθε φυτεία που δεν την φύτεψε ο ουράνιος Πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Αφήστε τους αυτούς, είναι τυφλοί που οδηγούν τυφλούς.)
Τώρα η θέση των πολιτικών κομμάτων απέναντι στην Πίστη , είναι σαν των Φαρισαίων,εχθρική με την Χριστιανική διδασκαλία. Δεν το κρύβουν ότι επιδιώκουν να επιβάλουν στον ελληνικό λαό ένα άθεο κράτος. Τα αριστερά κόμματα πολεμούν την Πίστη φανερά , τα δε δεξιά την καπηλεύονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: