3.12.13

ΕΝΤΥΠΑ

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Δεν μπορούμε να επιλέξουμε να διαβάζουμε ή να μην διαβάζουμε καθόλου έντυπα.

Μπορούμε να επιλέξουμε να διαβάζουμε καλά έντυπα ή άθλια. Και το καλό έντυπο κανένας δεν το προβάλλει στους νέους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: