8.12.12

Οι "λόγοι της χάριτος"

Του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου

        "Εθαύμαζον οι όχλοι επί τοις λόγοις της χάριτος , τοις εκπορευομένοις εκ του στόματος του Ιησού". Πέρασαν από τότε είκοσι αιώνες κι οι λόγοι της χάριτος ακούγονται ακόμα στην εκκλησία του Χριστού.

         Μπορούμε να τους θαυμάσουμε κι εμείς τώρα αν έχουμε την καλή συνήθεια να πηγαίνουμε πολύ πρωί στην εκκλησία τις Κυριακές. Δεν είναι λόγοι της ευκολίας. Θέλουν καιρό και κόπο ώστε σιγά σιγά να μας γίνει οικεία η εκκλησιαστική γλώσσα.

        Οι όχλοι σήμερα δεν ακούν λόγους χάριτος και δεν τους θαυμάζουν. Οι πατέρες κι οι μητέρες δεν νιώθουν θαυμασμό ούτε για τους λόγους της χάριτος , ούτε ο ένας για τον άλλον.   Τα δε παιδιά τους δεν νιώθουν θαυμασμό για κανέναν.

          Οι κοινωνίες αποτελματώνονται, όταν τα μέλη τους δεν νιώθουν θαυμασμό ούτε για την ελευθερία και για την αληθινή ειρήνη.

       

       

Δεν υπάρχουν σχόλια: