1.12.12

Δεν υπάρχει ειλικρινής επικοινωνία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτικού συστήματος

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου
       

        Δεν υπάρχει ειλικρινής επικοινωνία μεταξύ  της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα.

        Είναι  γνωστό σε όλους ότι η κοινωνική και η πολιτική ζωή στην Ελλάδα νοσούν και μάλιστα από την ίδια ασθένεια, την αυτονομία,   η οποία προκαλεί την ασυμβατότητα μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτικού συστήματος.

       Το πολιτικό σύστημα αυτονομείται όταν αντί να υπηρετεί την κοινωνία των πολιτών υπηρετεί τον εαυτό του.

        Η αυτονομία του συστήματος είναι αθεράπευτη. Το αυτόνομο σύστημα αντικαθίσταται ύστερα από την πτώση του που είναι ανάλογη με μια συντριβή, Η ενότητα μεταξύ της κοινωνίας και του συστήματος είναι αδύνατη. Το σύστημα το ίδιο καλλιεργεί τη διάσπαση και επιδιώκει να ψευτίζει την επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών.

        Η κοινωνία των πολιτών και το υπάρχον πολιτικό σύστημα δεν θα επικοινωνήσουν ποτέ. Δεν θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Το σύστημα θα φυτοζωεί ώσπου  κάποιο σοκ , ένας σεισμός θα το καταργήσει για να αντικατασταθεί από το σύστημα που θα επικοινωνεί με ειλικρίνεια με την κοινωνία των πολιτών.
     
         Μήπως σφάλλω που πιστεύω  ότι η κρίση στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο  είναι θεολογική; Σε όλο τον κόσμο παραγκωνίστηκε η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και γενικά οι ανθρωπιστικές σπουδές.

         Ένας γερο Κρητικός μου είπε κάποτε στο Ρέθυμνο, πως η κρίση είναι τεχνητή. Απέκοψαν τον κόσμο απ΄ τις ρίζες του, είπε. Ρίζες του ανθρώπου είναι η γη από την υλική άποψη κι η πίστη  από την πνευματική άποψη.

        Σύμφωνα με την Αγία Γραφή , ο χριστιανός ζει σ΄ αυτόν τον κόσμο, χωρίς να είναι από τα στοιχεία αυτού του κόσμου.

       Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Κολασαείς γράφει: Αφού έχετε πεθάνει μαζί με το Χριστό, γιατί ως άνθρωποι του κόσμου τούτου δογματίζετε;" Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε".

          

       

       
      "
       

       

 

   

Δεν υπάρχουν σχόλια: