18.12.12

Αντί ν΄ αφήσουμε τη ματαιοδοξία, αφήνουμε τον Ιησού

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

                                                                              Εκ του κατά Μάρκον
                                                                                        Κεφ. ΙΔ'

"....και αφέντες αυτόν πάντες, έφυγον. και εις τις νεανίσκος ηκολούθει αυτώ, περιβεβλημένος σινδόνα επί γυμνού. και κρατούσιν αυτόν οι νενίσκοι. Ο δε καταλιπών την σινδόνα, γυμνός έφυγεν απ΄ αυτών".

 (¨Ολοι τότε τον εγκατέλειψαν κι έφυγαν. Ένας νέος τον ακολούθησε περιτυλιγμένος κατάσαρκα μ΄ ένα σεντόνι, αλλά τον έπιασαν άλλοι νέοι. Αυτός όμως άφησε το σεντόνι στα χέρια τους κι έφυγε γυμνός)
                                                                     


                                                                         Άγιος Ησύχιος ο πρεσβύτερος
                                                                                        τ. Α, κεφ.Δ΄

" Ουχ ορά φως ηλίου ο γεννηθείς τυφλός. ούτως ο μη οδεύων εν νήψει, ουχ ορά πλουσίως τας μαρμαρυγάς της άνωθεν χάριτος. ούτε ελευθερωθήσεται εκ πονηρών και μισητών τω Θεώ έργων τε και λόγων και εννοιών. "


 Δε βλέπει φως ηλίου ο γεννηθείς τυφλός. Έτσι κι αυτός που δεν αφήνει τη ματαιοδοξία δεν βλέπει  τη χάρη του Θεού, ούτε ελευθερώνεται  από τα πονηρά και μισητά στο Θεό έργα, και λόγια και νοήματα.

  ___________________________
Σημείωση: Αντί ν΄  αφήσουμε την ματαιοδοξία
αφήνουμε τον Ιησού

Δεν υπάρχουν σχόλια: