9.6.21

ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ


Αν και δεν υπάρχει καμία ομοιότητα μεταξύ Του Άκτιστου Θεού και του κτιστού κόσμου, μόνο με παραδείγματα μπορούμε να προσεγγίσουμε την ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Η φωτιά π.χ. άλλοτε καίει και άλλοτε μόνο θερμαίνει.
Έτσι , υποθέτουμε πως συμβαίνει με το Θεό. Ο Θεός ως ουσία καίει και ως ενέργεια θερμαίνει. Η Δύση που δε διακρίνει ουσία και ενέργεια στο Θεό, δεν πιστεύει στην ένωση του ανθρώπου με το Θεό και στην πραγματικότητα δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Πώς θα ενωθεί ο άνθρωπος με τον απροσπέλαστο Θεό;
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: