6.6.21

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

 

 Αξίες υπάρχουν ακόμα και στη ζούγκλα των ζώων. Μόνον ηλίθιοι δεν έχουν αξίες, επειδή δεν τους κόβει.

Στη ζούγκλα τα άγρια ζώα φυλάγουν ,με το ένστικτό τους την οικογένεια και η οικογένεια φυλάει τα άγρια ζώα από την εξαφάνιση. Τα άγρια ζώα δεν τρώγονται μεταξύ τους στην οικογένεια.

Ακόμα και οι  εγκληματίες έχουν δικό τους κώδικα αξιών, τις οποίες τηρούν, για να μην φαγωθούν μεταξύ τους.

 Οι ηλίθιοι δεν φυλάγουν την οικογένεια. Όταν έρχονται στην εξουσία δεν φυλάγουν την οικογένεια. Εξευτελίζουν τις αξίες της οικογένειας, την οποία ευλόγησε ο Θεός.  Η ανθρωπότητα με τους ηλίθιους κινδυνεύει με εξαφάνιση, επειδή οι ηλίθιοι δεν γνωρίζουν την αξία της οικογένειας.

Ευτυχώς η ανάγκη φυλάει την οικογένεια. Ο στρατός όπως τον ξέρουμε δεν θα υπάκουε ποτέ να σκοτώσει την οικογένεια.

Γράφω τις γραμμές αυτές μετά την φοβερή είδηση ίδρυσης ιδιωτικών στρατών.

Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο, με ηλιθίους ή κοιμισμένους στην εξουσία. Αν ο κόσμος εφησυχάζει , ποιος θα αγωνιστεί για την αφύπνιση της συνείδησης των ανθρώπων; Ο Θεός να βάλει το χέρι Του να φυλάξει την ανθρωπότητα από την αυτοκτονία.

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: