25.4.19

Οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων εθεραπεύοντο

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου
Την εποχή του Ιησού, πήγαινε σ' αυτόν πλήθος για να τον ακούσει και για να θεραπευτεί από τις νόσους από τις οποίες έπασχε. Μαζί με αυτούς ήταν και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακάθάρτων και εθεραπεύοντο. Και πας ο όχλος, γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, "εζήτει άπτεσθαι αυτού. ότι δύναμις παρ' αυτού εξήρχετο και ιάτο πάντας."
Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί με τους αρρώστους ήταν κι αυτοί που τους ενοχλούσαν πνεύματα ακάθαρτα. Ζητούσαν κι αυτοί να θεραπευτούν. Τις ενοχλήσεις των ακαθάρτων πνευμάτων τις θεωρούσαν ασθένεια. Σε μας τώρα, υπό την επιρροήν της Δύσης, δεν μας ενοχλούν τα ακάθαρτα πνεύματα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: