11.2.19

Ποιοί είμαστε

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

'Επρεπε να μας είναι αρκετό ότι δεχθήκαμε το Χριστό μέσα μας με τη χάρη του βαπτίσματος και να μην αναζητάμε να πεισθούμε με επιχειρήματα διανοητικά για το ποιοί είμαστε και για χάρη τίνος.
Αλλά αφού ζητάμε επιχειρήματα διανοητικά, ας σκεφτούμε λογικά. Από τη στιγμή που προσευχόμαστε, όπως μας δίδαξε ο Ιησούς, στο Θεό ως ουράνιο πατέρα, γνωρίζουμε ποιοί είμαστε και για χάρη τίνος.
Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Γαλάτες, που φαίνεται ότι είχαν ξεχάσει αυτά που τους δίδαξε: "τεκνία μου , ους πάλιν ωδίνω άχρις ου μορφωθεί Χριστός εν υμίν."
Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ερμηνεύει τα λόγια αυτά ως εξής; Με τα λόγια αυτά ο Παύλος μιμείται μίαν φιλόστοργον μητέρα, η οποία τρέμει και καίεται και σπαράττεται δια τα φίλτατά της τέκνα. Διαφθείρατε, λέγε, ως τεκνία μου, και εχαλάσατε την μορφήν του Χριστού, την οποίαν ελάβετε μέσα εις την καρδίαν σας δια μέσου της χάριτος του αγίου βαπτισματος, και είχετε μεμορφωμένον τον Χριστόν εις τον εαυτόν σας. Λοιπόν χρειάζεσθε πάλιν άλλην δευτέραν αναγέννησιν και ανάπλασιν, δια ν γένη πάλιν εις τας καρδιας σας η μορφή του Χριστού,"
Εννοεί να μην τους διαμορφώνει ο κόσμος, αλλά ο Χριστός.
moschoblog.blogspot.co

Δεν υπάρχουν σχόλια: