6.1.17

Τα θεοφάνεια μέσα μας


Μικρά δοκίμια του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Τα θεοφάνεια μέσα μας

Οι πνευματικές εμπειρίες ανήκουν σ' αυτούς που τις έχουν. Στα Θεοφάνεια αυτοί που ήταν παρόντες στη βάπτιση του Ιησού, έχουν την εμπειρία της αποκάλυψης ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Την ίδια εμπειρία έχουμε και όσοι πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αυτοί που δεν έχουν την πνευματική εμπειρία , γνωρίζουν διανοητικά τα Θεοφάνεια, αλλά τα Θεοφάνεια δεν είναι μέσα τους ως πνευματική εμπειρία.
Για να φτάσουμε οι πιστοί στο Χριστό σ΄ αυτό το στάδιο να βλέπουμε το Θεό στον Κύριον Ιησού Χριστό, πρέπει να διανύσουμε τα στάδια του Ορθόδοξου Δρόμου, που είναι το στάδιο της κάθαρσης από τα πάθη και το στάδιο του φωτισμού. Το τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι αυτό του δοξασμού, δηλαδή της ένωσης με το Θεό, στο οποίο γινόμαστε ένα πνεύμα με το πνεύμα του Θεού. Με την ένωσή μας με το Θεό, δεν εξαφανίζεται η ανθρώπινη φύση μας, ώστε να γίνουμε θεοί. Συμμετέχουμε στο πνεύμα του Θεού, με όλο μας το είναι και όχι απλώς διανοητικά, πλουτίζοντας τις γνώσεις μας περί Θεού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: