2.7.13

Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου


Ο άνθρωπος ως σωματική οντότητα δεν είναι μόνο σάρκα και οστά, αλλά είναι και οι σκέψεις, τα σναισθήματα και οι επιθυμίες της σωματικής οντότητας. 

Η πνευματική οντότητα ποια είναι; Συνήθως θεωρούμε πνευματική οντότητα τα νοητικά , ψυχικά ή βουλητικά στοιχεία σε διάκριση από τα υλικά στοιχεία, δηλαδή από τη σάρκα και τα οστά. 

Για να γνωρίσουμε ποια είναι η πνευματική οντότητα του ανθρώπου πρέπει να είμαστε πνευματική οντότητα: '' Αύτη είναι η αιώνια ζωή, ίνα γινώσκουσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν''. '' Ουδείς δύναται θείναι θεμέλιον άλλον ειμή τον κείμενον ος έστι Ιησούς Χριστός''.

Δεν υπάρχουν σχόλια: