14.7.13

Πού οδηγούν τον Κλήρο και τους πιστούς οι νεωτεριστές;

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

        Έτσι που συμφωνούν μεταξύ τους οι νεωτεριστές κληρικοί και λαϊκοί, νομίζει κανείς ότι αποτελούν ένα σώμα κατά της Ορθοδοξίας. Πώς τα κατάφεραν; Που συγκεντρώθηκαν; Πώς βρήκε ο ένας τον άλλον; Τί συμβόλαια υπέγραψαν; Ποιοι τους βοηθούν υλικά και ''ηθικά'' και για ποιο σκοπό; 

       Πουθενά δε συγκεντρώθηκαν και κανείς δεν βρήκε κανέναν, ούτε τίποτε κοινό έχουν μεταξύ τους. Το μόνο ίσως κοινό είναι η άγνοια του πόσο βλάπτουν τους εαυτούς τους, τον Κλήρο και τους πιστούς και γενικά την Ορθοδοξία. Καμιά ενότητα δεν υπάρχει μεταξύ τους, αφού ενώσεις δημιουργεί μόνο το Ωραίο και ωραίο δεν είναι αυτό που κάνουν. 

      Αλλά τί κάνουν ; Αν το δεις από την σκοπιά του καθενός νεωτεριστή, δεν κάνουν τίποτε το σπουδαίο. Γι'  αυτό και δεν τους ενοχλεί κανείς.  Οι μερικώτερες  πράξεις από μόνες τους φαίνεται να μην έχουν μεγάλη σημασία και γι΄ αυτό δεν αξίζει να ασχοληθεί κανείς με αυτές  και μάλιστα με κίνδυνο να βλάψει το κύρος της Εκκλησίας. Όταν όμως συνεκτιμάται το σύνολον των μερικωτέρων πράξεων και παραλείψεων του καθενός νεωτεριστή κληρικού  (και λα:ικού) , φαίνονται οι βλαβερές τους συνέπειες όσον αφορά το διακινδυνευόμενο αγαθό, όπως είναι εν προκειμένω η Ορθοδοξία και κανείς δν πρέπει πια να υποκρίνεται ότι δεν τις βλέπει.  

      Ανήκει στα καθήκοντα των τοπικών εκκλησιών να θεραπεύει τις παθογόνες εκδηλώσεις πριν επεκταθούν σε όλο το σώμα της Εκκλησίας. Ο γράφων δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις εκδηλώσεις των νεωτεριστών κληρικών σε όλες τις τοπικές Εκκλησίες. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να αποσιωπήσει την εκδήλωση του νεωτεριστικού πνεύματος που υπέπεσε στην αντίληψή του, όχι για να κατακρίνει κανένα, αλλά για να το θέσει υπό κρίσιν των εντεταλμένων οργάνων για την θεραπεία, εφόσον χρειάζεται.  

     Θα μου πείτε γιατί γράφεις τώρα που το λαϊκό κράτος επιδιώκει την διακοπή της μισθοδοσίας των κληρικών; Γράφω, γιατί όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει, αν δεν συνεργαστούμε μαζί του. Μήπως εν αγνοία ή και εν γνώσει οι νεωτεριστές κληρικοί συνεργάστηκαν με το λαϊκό κράτος για να φτάσει στο σημείο, αργά ή γρήγορα, να θεσπίσει διατάξεις βλαπτικές όχι μόνο για τους κληρικούς, αλλά και για την Ορθόδοξη Εκκλησία; 

  

     
        

Δεν υπάρχουν σχόλια: