22.6.13

"ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΝ !"

 Του Μόσχου Εμμανουήγλ Λαγκουβάρδου

-Τί λέει το πρόγραμμά σου σήμερα;
-Βόλτα και ευχαριστία στο Θεό που μας έδωσε τις βόλτες!

"Ο Αββάς Βενιαμίν είπεν εις τους υιούς του όταν απέθνησκεν. Αυτά να κάμνετε και ημπορείτε να σωθήτε. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε.'' ('Γεροντικόν' Έκδοσις Ορθοδόξου Ιδρύματος 'Ο Απόστολος Βαρνάβας' σελ. 51 επ.. )

Κάποτε είδα ένα Σλάβο μοναχό στη Θεσσαλονίκη, χειμώνα καιρό, ανυπόδητο. Γιατί ήταν ανυπόδητος, αν όχι για να ευχαριστεί το Θεό;
Ευχαριστούσε το Θεό που είχε πόδια.

Ένας που δεν έχει πόδια λέει στο Θεό, ''Θεέ μου ας είχα πόδια κι ας περπατούσα ξυπόλητος.''

Δεν υπάρχουν σχόλια: