13.6.13

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΖΟΥΜΕ ΘΑΥΜΑΖΟΝΤΑΣ!

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Στις Ινδίες για να γινόσουν γκουρού έπρεπε να βεβαιώσεις δημόσια ότι δεν έχεις το ζωντανό αίσθημα του ωραίου. Με αυτούς τους όρους στην 'Ελλάδα δεν θα υπήρχε περίπτωση να βρεθούν Έλληνες που να θελήσουν να γίνουν γκουρού. 

Η Ελλάδα δεν παράγει γκουρού. Κανένας δε θα δεχόταν να βεβαιώσει δημόσια ότι δεν έχει ζωντανό το αίσθημα του έρωτα. 

Στην Ελλάδα ακόμα και η πίστη στο Θεό έχει ερωτικό περιεχόμενο. Η αγάπη του Θεού λέγεται ''Θείος έρωτας''! 

Οι Έλληνες ζούμε θαυμάζοντας. Για μας το ιερό είναι ωραίο! Στην αγιογραφία ακόμα και οι κολασμένοι είναι ευτρεπισμένοι, με πρόσωπα ιλαρά. Η Ελλάδα είναι κατάσπαρτη με ωραίους ναούς και με υπέροχες εικόνες της Παναγίας μας. Δεν το δεχόμαστε με τίποτα αυτό που δεν είναι ωραίο. 

Σε κάθε τόπο υπάρχουν παραδόσεις για τις καταστροφές που έγιναν από ανθρώπους που ούτε οι ίδιοι ήταν ωραίοι, ούτε το ζωντανό αίσθημα είχαν για το ωραίο. 

Όλες οι καταστροφές στην Ελλάδα έγιναν από αυτούς που δεν μπορούν να αγαπούν! Παράδειγμα η παράδοση της Μονοβύζας.


Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
''Αυτοί που έχουν βέβαιη πίστη στο Χριστό πεθαίνουν κάθε μέρα για την αγάπη του Χριστού. Δεν έχουν τίποτε άλλο στο νου παρά μόνο πώς θα φτάσουν στην τέλεια αγάπη του Χριστού, που είναι το ενδότερο άνοιγμα της καρδιάς, όπου πριν από μας (πρόδρομος) εισήλθε ο Ιησούς.'' (Άγιος Μάρκος ο Ασκητής PG 65)

Απόδοση: Μ.Λ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: