6.1.20

Τα Θεοφάνεια

Του Μόσχου ΛαγκουβάρδουΗ Γραφή λέει ότι κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό. «Θεόν ουδείς εώρακε πώποτε» (Ιω.1.18) .Η Γραφή λέει επίσης, ότι μόνο ο κακοποιών δεν είδε ποτέ το Θεό. «ο κακοποιών ουχ εώρακε τον Θεόν» (3Ιω.11)


Κατά την Ορθόδοξη Χριστιανική Διδασκαλία η σωτηρία του ανθρώπου είναι η θέα του Θεού: «Αύτη έστι η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν.» ‘Αρα υπάρχουν τόσες θεοφάνειες, όσοι είναι και οι άνθρωποι που είδαν το Θεό.


Τα λόγια της Γραφής ότι κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό, σημαίνουν ότι κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό με τις δικές του προσπάθειες. Αυτοί που είδαν το Θεό είναι αυτοί στους οποίους ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του.


Εννοείται ότι ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του σ’ αυτούς που το ζητούν και που συνεργούν στη σωτηρία τους και ετοιμάζουν τον εαυτό τους, για να δεχθεί την Άκτιστη Θεία Χάρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: