10.4.16

Η μεγαλύτερη ζημία εις βάρος του λαού

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Η μεγαλύτερη ζημία εις βάρος του λαού είναι η άγνοια. Ο λαός αγνοεί ότι οι νόμοι που ψηφίζουν ετούτες οι κυβερνήσεις, μπορούν να καταργηθούν σε μια μέρα από μιαν άλλη κυβέρνηση που σέβεται την νομιμότητα.

Αντί να γεμίζει φόβο ο λαός θα γέμιζε ελπίδα και αναμονή μιας νέας κυβέρνησης, διαφορετικής από αυτές που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: